Soru:

6. • Cisimlerin kendi ağırlığına karşı dayanaklılığı yükseklikleri sa- bit kalmak koşuluyla, cismin kesit alanına bağlı değildir

6. • Cisimlerin kendi ağırlığına karşı dayanaklılığı yükseklikleri sa-
bit kalmak koşuluyla, cismin kesit alanına bağlı değildir.
Cisimlerin taşıyabilecekleri ağırlığa karşı dayanıklıkları, yük-
seklikleri sabit kalmak koşuluyla, cismin kesit alanı ile doğ

6. • Cisimlerin kendi ağırlığına karşı dayanaklılığı yükseklikleri sa- bit kalmak koşuluyla, cismin kesit alanına bağlı değildir. Cisimlerin taşıyabilecekleri ağırlığa karşı dayanıklıkları, yük- seklikleri sabit kalmak koşuluyla, cismin kesit alanı ile doğ- ru orantılıdır. ● Yatay yer Oyun hamurundan yapılmış şekildeki silindirin kendi ağırlığına karşı dayanıklılığı D₁, üzerine konulan ağırlığa karşı dayanaklı- liği ise D₂ dir. Oyun hamurunun hacmi değiştirilmeden taban alanı daha kü- çük olan bir silindir haline getirilirse D, ve D₂ nasıl değişir? A) B) C) D) E) D₁₁ Azalır Azalır Artar Artar Değişmez D₂ Azalır Artar Artar Azalır Azalır

Soru Çözümünü Göster