Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

6. Doğrusal bir yolda sabit hızla ilerlemekte olan bir aracın belli bir süre sonra ivmesinin arttığı hesaplanıyor. Buna göre 1.

6.
Doğrusal bir yolda sabit hızla ilerlemekte olan bir aracın
belli bir süre sonra ivmesinin arttığı hesaplanıyor.
Buna göre
1. Cisim sabit hızla hareket ederken dengelenmiş kuvvet-
lerin etkisindedir.
II. Cisme etki eden net kuvvet bir süre sonra artmıştı

6. Doğrusal bir yolda sabit hızla ilerlemekte olan bir aracın belli bir süre sonra ivmesinin arttığı hesaplanıyor. Buna göre 1. Cisim sabit hızla hareket ederken dengelenmiş kuvvet- lerin etkisindedir. II. Cisme etki eden net kuvvet bir süre sonra artmıştır. III. Cisim ilk başta sürtünmeli bir yolda ilerlerken daha son- ra sürtünmesiz bu yola girmiştir. ifadelerinden hangileri doğru olabilir? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II C) I ve II EJ, II ve III