Newton’un Hareket Yasaları ve Sürtünme Kuvveti Soruları

38.
6
1. Araçların fren balatalarının yapılması
II. Gemilerin ve uçaklanın uç kısmının sivri yapılması
III. Kışın araba lastiklerine zincir takılması
durumlarından hangileri sürtünme kuvvetini arttırmak
için yapılmıştır?
A) Yalnızl
B) Yalnız III
c) Ive ll
D) I ve Ill
E) I, II ve Ill
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları ve Sürtünme Kuvveti
38. 6 1. Araçların fren balatalarının yapılması II. Gemilerin ve uçaklanın uç kısmının sivri yapılması III. Kışın araba lastiklerine zincir takılması durumlarından hangileri sürtünme kuvvetini arttırmak için yapılmıştır? A) Yalnızl B) Yalnız III c) Ive ll D) I ve Ill E) I, II ve Ill
39.
Şekil I
12N
10N
A) Yalnız I
D) II ve III
Sürtünme
kuvveti
0
Şekil II
Sürtünmeli yatay düzlemde durmakta olan 4 kg kütleli X cis-
mine uygulanan kuvvetin sürtünme kuvvetine bağlı değişim
grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre,
L. Cisimle yüzey arasındaki statik sürtünme katsayısının en
büyük değeri 0,3 tür.
II. 11N büyüklüğündeki yatay kuvvet durgun cismi harekete
geçirebilir.
III Cisimle yüzey arasındaki kinetik sürtünme katsayısı 0.25 tir.
yargılarından hangileri doğrudur?
Uygulanan
kuvvet
B) Yalnız II
E) 1, II ve III
c) I ve III
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları ve Sürtünme Kuvveti
39. Şekil I 12N 10N A) Yalnız I D) II ve III Sürtünme kuvveti 0 Şekil II Sürtünmeli yatay düzlemde durmakta olan 4 kg kütleli X cis- mine uygulanan kuvvetin sürtünme kuvvetine bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir. Buna göre, L. Cisimle yüzey arasındaki statik sürtünme katsayısının en büyük değeri 0,3 tür. II. 11N büyüklüğündeki yatay kuvvet durgun cismi harekete geçirebilir. III Cisimle yüzey arasındaki kinetik sürtünme katsayısı 0.25 tir. yargılarından hangileri doğrudur? Uygulanan kuvvet B) Yalnız II E) 1, II ve III c) I ve III
1.
Fizik öğretmeni sözlü sınavı yapmak istediği üç öğrenci için
tahtaya bir şekil ve grafik çizerek altına şu soruyu yazıyor.
Soru; Farklı özelliklerde yatay KL, LM ve MN bölümlerinden
oluşan Şekil 1'deki yatay yolun K noktasındaki cisme yola pa-
ralel olarak sabit F bir kuvveti uygulanıyor. Cisme uygulanan
net kuvvetin zamana bağlı grafiği Şekil 2'deki gibi oluyor. Ci-
sim KL yolunu (0-t), LM yolunu (t - 2t), MN yolunu (2t - 3t)
zaman aralıklarında alıyor. Yrtunmeli
.
K
●
20
D
.
+ Net kuvvet
0
ILL
L
t
LM
F
Şekil 1
A) Yalnız Demir
C) Yalnız Ceren
2t
M
3t
MN
Şekil 2
F
Zaman
Kuvvet tüm yol boyunca etki ettiğine göre, yolun hangi bölüm-
lerinin sürtünmeli olabileceğini açıklayarak söyleyiniz.
N
CH2C
Sbt hiz
Sözlü sınava giren üç öğrenciden;
Demir; "Hocam, yolun LM bölümünde net kuvvet sıfır ol-
duğundan sadece bu bölüm sürtünmelidir Diğer bölüm-
lerin sürtünmeli olup olmadığı bilinemez."
F
sürtünme ve
Ada; "Hocam, sürtünme kuvvetinin varlığı sürtünme kat-
sayısı ve yüzey tepki kuvvetine bağlıdır. Bu değerler veril-
mediğinden yolun hangi bölümlerinin sürtünmeli olduğu
bilinemez."
Ceren; "Hocam, LM arasındaki net kuvvetin sıfır olma-
si ve MN arasındaki net kuvvetin KL arasındakinden da-
ha büyük olması yolun KL ve LM arasındaki bölümlerinin
kesinlikle sürtünmeli olduğunu gösterir. MN arasında ise
sürtünme olup olmadığı bilinemez." şeklinde cevap veri-
yorlar.
E) Ada ve Ceren
Buna göre, öğrencilerden hangileri bu sözlü sınavından
geçerli not almıştır?
B) Yalnız Ada
D) Demir ve Ada
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları ve Sürtünme Kuvveti
1. Fizik öğretmeni sözlü sınavı yapmak istediği üç öğrenci için tahtaya bir şekil ve grafik çizerek altına şu soruyu yazıyor. Soru; Farklı özelliklerde yatay KL, LM ve MN bölümlerinden oluşan Şekil 1'deki yatay yolun K noktasındaki cisme yola pa- ralel olarak sabit F bir kuvveti uygulanıyor. Cisme uygulanan net kuvvetin zamana bağlı grafiği Şekil 2'deki gibi oluyor. Ci- sim KL yolunu (0-t), LM yolunu (t - 2t), MN yolunu (2t - 3t) zaman aralıklarında alıyor. Yrtunmeli . K ● 20 D . + Net kuvvet 0 ILL L t LM F Şekil 1 A) Yalnız Demir C) Yalnız Ceren 2t M 3t MN Şekil 2 F Zaman Kuvvet tüm yol boyunca etki ettiğine göre, yolun hangi bölüm- lerinin sürtünmeli olabileceğini açıklayarak söyleyiniz. N CH2C Sbt hiz Sözlü sınava giren üç öğrenciden; Demir; "Hocam, yolun LM bölümünde net kuvvet sıfır ol- duğundan sadece bu bölüm sürtünmelidir Diğer bölüm- lerin sürtünmeli olup olmadığı bilinemez." F sürtünme ve Ada; "Hocam, sürtünme kuvvetinin varlığı sürtünme kat- sayısı ve yüzey tepki kuvvetine bağlıdır. Bu değerler veril- mediğinden yolun hangi bölümlerinin sürtünmeli olduğu bilinemez." Ceren; "Hocam, LM arasındaki net kuvvetin sıfır olma- si ve MN arasındaki net kuvvetin KL arasındakinden da- ha büyük olması yolun KL ve LM arasındaki bölümlerinin kesinlikle sürtünmeli olduğunu gösterir. MN arasında ise sürtünme olup olmadığı bilinemez." şeklinde cevap veri- yorlar. E) Ada ve Ceren Buna göre, öğrencilerden hangileri bu sözlü sınavından geçerli not almıştır? B) Yalnız Ada D) Demir ve Ada
PARAF YAYINLARI
5.
Nilgün, şekildeki gibi yatay doğrultuda F kuvveti uygulayıp
ağır bir koliyi itmeye çalışıyor ancak koli hareket etmiyor.
F
Fs-Fe
Koli
A) Yalnız I
G
Nilgün'ün, bu durumda koliye etki eden sürtünme kuvve-
tin büyüklüğünü hesaplayabilmesi için; Fs=k. G
D) I ve III
kolinin ağırlığını,
Huyguladığı F kuvvetinin büyüklüğünü, X
III. zemin ile koli arasındaki sürtünme katsayısını
niceliklerinden hangilerini bilmesi gerekli ve yeterlidir?
Yer
(Yatay)
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) Yalnız III
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları ve Sürtünme Kuvveti
PARAF YAYINLARI 5. Nilgün, şekildeki gibi yatay doğrultuda F kuvveti uygulayıp ağır bir koliyi itmeye çalışıyor ancak koli hareket etmiyor. F Fs-Fe Koli A) Yalnız I G Nilgün'ün, bu durumda koliye etki eden sürtünme kuvve- tin büyüklüğünü hesaplayabilmesi için; Fs=k. G D) I ve III kolinin ağırlığını, Huyguladığı F kuvvetinin büyüklüğünü, X III. zemin ile koli arasındaki sürtünme katsayısını niceliklerinden hangilerini bilmesi gerekli ve yeterlidir? Yer (Yatay) B) Yalnız II E) I, II ve III C) Yalnız III
6.
Bir araştırmacı kare şeklindeki özdeş dört küp ile farklı şekil-
lerde oluşturduğu durgun hâldeki cisimleri cam ve beton yü-
zeylerde hareket ettirmek istiyor. Şekli ve konumu I, II, III ve
IV'teki gibi olan cisimleri harekete geçirebilen yatay yola pa-
ralel en küçük kuvvetler sırasıyla F, 2F, F ve 2F büyüklüğün-
de oluyor.
F₁=5N
200
F
200
F
Fs=5N
Fs=k.ng-
1
Cam yüzey
A) Yalnız I
|||
Yatay
CON
2F
FS=ION_
D) I ve II
FS=10N
Yatay
204
2F
Beton yüzey
11
Beton yüzey
Cam yüzey
Buna göre, araştırmacı bu gözlemden yola çıkarak;
Cam yüzeyde oluşan sürtünme kuvveti, beton yüzeyde-
kine göre daha küçüktür.
Cismin kütlesi artırıldığında sürtünme kuvveti de artar.
H. Sürtünme kuvvetinin büyüklüğü cismin temas yüzeyine
bağlı değildir.
yorumlarından hangilerini yapamaz?
B) Yalnız II
IV
Yatay
E) I ve III
Yatay
C) Yalnız III
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları ve Sürtünme Kuvveti
6. Bir araştırmacı kare şeklindeki özdeş dört küp ile farklı şekil- lerde oluşturduğu durgun hâldeki cisimleri cam ve beton yü- zeylerde hareket ettirmek istiyor. Şekli ve konumu I, II, III ve IV'teki gibi olan cisimleri harekete geçirebilen yatay yola pa- ralel en küçük kuvvetler sırasıyla F, 2F, F ve 2F büyüklüğün- de oluyor. F₁=5N 200 F 200 F Fs=5N Fs=k.ng- 1 Cam yüzey A) Yalnız I ||| Yatay CON 2F FS=ION_ D) I ve II FS=10N Yatay 204 2F Beton yüzey 11 Beton yüzey Cam yüzey Buna göre, araştırmacı bu gözlemden yola çıkarak; Cam yüzeyde oluşan sürtünme kuvveti, beton yüzeyde- kine göre daha küçüktür. Cismin kütlesi artırıldığında sürtünme kuvveti de artar. H. Sürtünme kuvvetinin büyüklüğü cismin temas yüzeyine bağlı değildir. yorumlarından hangilerini yapamaz? B) Yalnız II IV Yatay E) I ve III Yatay C) Yalnız III
31.
Hareketsiz olan 4 kg kütleli bir blok, F = 6N büyüklü-
ğündeki kuvvet ile şekildeki gibi itiliyor.
Blok ile zemin arasındaki kinetik sürtünme kat-
sayısı 0,2 olduğuna göre bloka etki eden sürtün-
me kuvveti kaç N dur?
(g = 10 m/s²)
A) 10
B) 8
c) 6
D) 5
F=6N
E) 3
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları ve Sürtünme Kuvveti
31. Hareketsiz olan 4 kg kütleli bir blok, F = 6N büyüklü- ğündeki kuvvet ile şekildeki gibi itiliyor. Blok ile zemin arasındaki kinetik sürtünme kat- sayısı 0,2 olduğuna göre bloka etki eden sürtün- me kuvveti kaç N dur? (g = 10 m/s²) A) 10 B) 8 c) 6 D) 5 F=6N E) 3
27.
Yatay düzlem üzerinde durmakta olan bir bloka, şe-
kildeki gibi yatay doğrultuda F = 10 N değerindeki
kuvvet uygulandığında cisim harekete geçmiyor.
F = 10 N
11.
Buna göre;
1. Bloka etkiyen sürtünme kuvveti 10N şiddetin-
dedir.
Yatay
Bloka etkiyen sürtünme kuvvetinin şiddeti 10N
dan büyüktür.
III. Şiddeti 10N dan büyük olan kuvvet bloku hare-
kete geçirir.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnızl
B) Yalnız II
c) Yalnız III
D) I ve Ill
E) Il ve Ill
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları ve Sürtünme Kuvveti
27. Yatay düzlem üzerinde durmakta olan bir bloka, şe- kildeki gibi yatay doğrultuda F = 10 N değerindeki kuvvet uygulandığında cisim harekete geçmiyor. F = 10 N 11. Buna göre; 1. Bloka etkiyen sürtünme kuvveti 10N şiddetin- dedir. Yatay Bloka etkiyen sürtünme kuvvetinin şiddeti 10N dan büyüktür. III. Şiddeti 10N dan büyük olan kuvvet bloku hare- kete geçirir. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnızl B) Yalnız II c) Yalnız III D) I ve Ill E) Il ve Ill
3.
Eşit bölmeli m kütleli türdeş çubuk, 2m ve m kütle-
leri ile şekildeki gibi yatay konumda dengededir.
2m
K
'T
M N
m
M
Buna göre, çubuğun ağırlık merkezi nerededir?
A) K noktasında
B) K - L arasında
C) L - M arasında
D) M noktasında
E) M - N arasında
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları ve Sürtünme Kuvveti
3. Eşit bölmeli m kütleli türdeş çubuk, 2m ve m kütle- leri ile şekildeki gibi yatay konumda dengededir. 2m K 'T M N m M Buna göre, çubuğun ağırlık merkezi nerededir? A) K noktasında B) K - L arasında C) L - M arasında D) M noktasında E) M - N arasında
de düşey
e anların-
den yük-
75
sırasıyla
ğrultuda
or.
ÖRNEK-21
Hava direncinin ihmal edildiği bir ortamda bir hava balonu
30 m/s büyüklüğündeki sabit hızla yukarı doğru yükselmekte-
dir. Balon yerden 40 metre yükseklikteyken bir cisim balondan,
balona göre 20 m/s büyüklüğünde hızla şekildeki gibi aşağı
yönde düşey olarak atılıyor.
Yatay
DP
40 m
30 m/s
F=
8=26= 42
t² = 2€ +8 =O
-4
20 m/s
Yer
Buna göre, cisim yere çarptığında balonun yerden yüksek-
liği kaç metre olur? (g = 10 m/s² alınız.)
40-10.t-5th
2
30
f
Yatay
Sq
Y
ki
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları ve Sürtünme Kuvveti
de düşey e anların- den yük- 75 sırasıyla ğrultuda or. ÖRNEK-21 Hava direncinin ihmal edildiği bir ortamda bir hava balonu 30 m/s büyüklüğündeki sabit hızla yukarı doğru yükselmekte- dir. Balon yerden 40 metre yükseklikteyken bir cisim balondan, balona göre 20 m/s büyüklüğünde hızla şekildeki gibi aşağı yönde düşey olarak atılıyor. Yatay DP 40 m 30 m/s F= 8=26= 42 t² = 2€ +8 =O -4 20 m/s Yer Buna göre, cisim yere çarptığında balonun yerden yüksek- liği kaç metre olur? (g = 10 m/s² alınız.) 40-10.t-5th 2 30 f Yatay Sq Y ki
y)
3
3.
Sürtünmesiz yatay düzlemde v hızı ile hareket eden K
cismi duran L cismine esnek olarak çarpıyor.
Çarpışmadan sonra K cisminin momentum vektörü
şekildeki gibi oluyor.
K
V = 0
B) 2
L
1
C) 3
2
www.
3
PK
Buna göre, L cisminin momentum vektörü, 1, 2, 3, 4
ve 5 vektörlerinden hangisi olabilir?
A) 1
....
D) 4
5
E) 5
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları ve Sürtünme Kuvveti
y) 3 3. Sürtünmesiz yatay düzlemde v hızı ile hareket eden K cismi duran L cismine esnek olarak çarpıyor. Çarpışmadan sonra K cisminin momentum vektörü şekildeki gibi oluyor. K V = 0 B) 2 L 1 C) 3 2 www. 3 PK Buna göre, L cisminin momentum vektörü, 1, 2, 3, 4 ve 5 vektörlerinden hangisi olabilir? A) 1 .... D) 4 5 E) 5
lığı
Li gi
7. 2r yarıçaplı homojen dairesel levhadan r yarıçaplı
levha kesilerek şekildeki gibi sol tarafına yapıştırılıyor.
Buna göre ağırlık merkezi kaç r yer değişir?
A)
2|5
B)
r
2
C) 1 D)
32
E)
5/3
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları ve Sürtünme Kuvveti
lığı Li gi 7. 2r yarıçaplı homojen dairesel levhadan r yarıçaplı levha kesilerek şekildeki gibi sol tarafına yapıştırılıyor. Buna göre ağırlık merkezi kaç r yer değişir? A) 2|5 B) r 2 C) 1 D) 32 E) 5/3
Co
6.
Düşey kesiti şekilde verilen yolun yalnız K-L bölümü
sürtünmesizdir. K noktasından v hızıyla atılan cisim S
noktasında durmaktadır.
K
V
a
A) a, > a, a,
N
P
A
********
B) a, > a, > a₂
D) a, > a, > a,
yatay
L M
R
Buna göre cismin K-L, M-N ve P-R yolları boyunca sahip
olduğu ivmeler sırasıyla a,, a, a, olduğuna göre ivmeler-
in büyüklükleri arasındaki ilişki nasıldır?
yatay
S
C)
₂> a₁>a
E) a, > a = a,
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları ve Sürtünme Kuvveti
Co 6. Düşey kesiti şekilde verilen yolun yalnız K-L bölümü sürtünmesizdir. K noktasından v hızıyla atılan cisim S noktasında durmaktadır. K V a A) a, > a, a, N P A ******** B) a, > a, > a₂ D) a, > a, > a, yatay L M R Buna göre cismin K-L, M-N ve P-R yolları boyunca sahip olduğu ivmeler sırasıyla a,, a, a, olduğuna göre ivmeler- in büyüklükleri arasındaki ilişki nasıldır? yatay S C) ₂> a₁>a E) a, > a = a,
nin
esi
rir.
a lvme
Yatay düzlemde bulunan K cismine F kuvveti uygula-
niyor.
F= 20 N
K 4 kg
Buna göre, yerin cisme uyguladığı tepki kuvveti
kaç N olur? (g = 10 m/s²)
A) 20
B) 24
C) 30
D) 60
E) 70
6.
Yatay düzlemde duran K c
büyüklüğünde kuvvet şeki
da cisim hareket etmediğin
sürtünme kuvveti kaç N olm
A) 60
B) 50
C) 40
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları ve Sürtünme Kuvveti
nin esi rir. a lvme Yatay düzlemde bulunan K cismine F kuvveti uygula- niyor. F= 20 N K 4 kg Buna göre, yerin cisme uyguladığı tepki kuvveti kaç N olur? (g = 10 m/s²) A) 20 B) 24 C) 30 D) 60 E) 70 6. Yatay düzlemde duran K c büyüklüğünde kuvvet şeki da cisim hareket etmediğin sürtünme kuvveti kaç N olm A) 60 B) 50 C) 40
afiği verilmiştir.
grafiği aşağıda-
DOĞA KOLEJİ
6.
ve Il
AP= I
m
E) I, II ve III
me=
Duvar
Kütlesi m olan cisim duvara v hızı ile çarpıp aynı süratle
geri dönüyor.
Buna göre, cisme uygulanan itme kaç mv olur?
A) -1
B)-2
C) 1
D) 2
E) Sıfır
FİZİK
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları ve Sürtünme Kuvveti
afiği verilmiştir. grafiği aşağıda- DOĞA KOLEJİ 6. ve Il AP= I m E) I, II ve III me= Duvar Kütlesi m olan cisim duvara v hızı ile çarpıp aynı süratle geri dönüyor. Buna göre, cisme uygulanan itme kaç mv olur? A) -1 B)-2 C) 1 D) 2 E) Sıfır FİZİK
6. Şekildeki cisim sürtünmeli eğik düzlemin K noktasından
I yönünde V hızıyla fırlatılınca hızlanma ivmesi 2 m/s²,
Il yönünde V hızıyla fırlatılınca yavaşlama ivmesi 10 m/s²
O
olmaktadır.
Vo
m
K
Cismin kütlesi 2 kg ve kinetik sürtünme katsayısı sabit
olduğuna göre, cisimle yüzey arasındaki sürtünme kuv-
veti kaç N'dur?
A) 2
B) 4
C) 6
D) 8
E) 10
S
L
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları ve Sürtünme Kuvveti
6. Şekildeki cisim sürtünmeli eğik düzlemin K noktasından I yönünde V hızıyla fırlatılınca hızlanma ivmesi 2 m/s², Il yönünde V hızıyla fırlatılınca yavaşlama ivmesi 10 m/s² O olmaktadır. Vo m K Cismin kütlesi 2 kg ve kinetik sürtünme katsayısı sabit olduğuna göre, cisimle yüzey arasındaki sürtünme kuv- veti kaç N'dur? A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10 S L
3. Kütlesi 2 kg olan bir cisim sadece LM arası sürtünmeli olan bir düzenekte K noktasından serbest bırakılınca M
noktasından 4 m/s'lik hız ile geçiyor.
2 kg
20 m
Yatay düzlem
L
Buna göre L-M arası uzaklık x kaç metredir?
X
k = 0,4
(g = 10 m/s² alınız.)
M
M = 4 m/s
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları ve Sürtünme Kuvveti
3. Kütlesi 2 kg olan bir cisim sadece LM arası sürtünmeli olan bir düzenekte K noktasından serbest bırakılınca M noktasından 4 m/s'lik hız ile geçiyor. 2 kg 20 m Yatay düzlem L Buna göre L-M arası uzaklık x kaç metredir? X k = 0,4 (g = 10 m/s² alınız.) M M = 4 m/s