Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Newton’un Hareket Yasaları ve Sürtünme Kuvveti Soruları

özümler
ÖRNEK - 2
İletken K, L ve M telleri şekildeki gibi düzgün manyetik alan
içine yerleştiriliyor.
2030 Rub
stvee ebanesor
●
(i
Keynelx
K L M
40% 30°
Tellerden eşit şiddette akım geçtiğine göre, K, L ve M tele
lerine etki eden manyetik kuvvetleri arasındaki büyüklük
ilişkisi nasıldır?
A) F₁ > FM>FK
ABB
D) F> FL > F
B
B) F₁ > F₁ = FM
C) FK=FL= FM
E) F₁ = F₁ > FM
F=B₁ i.l.sing
Hangi Durumlarda İletken Tellere Manyetik Kuvvet Etki
Etmez?
Telden akım geçmiyorsa tellere manyetik kuvvet etki et-
mez.
CAP
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları ve Sürtünme Kuvveti
özümler ÖRNEK - 2 İletken K, L ve M telleri şekildeki gibi düzgün manyetik alan içine yerleştiriliyor. 2030 Rub stvee ebanesor ● (i Keynelx K L M 40% 30° Tellerden eşit şiddette akım geçtiğine göre, K, L ve M tele lerine etki eden manyetik kuvvetleri arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır? A) F₁ > FM>FK ABB D) F> FL > F B B) F₁ > F₁ = FM C) FK=FL= FM E) F₁ = F₁ > FM F=B₁ i.l.sing Hangi Durumlarda İletken Tellere Manyetik Kuvvet Etki Etmez? Telden akım geçmiyorsa tellere manyetik kuvvet etki et- mez. CAP
7
4. Düşey kesiti verilen şekildeki sistemde K noktasından E ki-
netik enerjisiyle atılan cisim yatay sürtünmeli düzlemde x ka-
dar yol alarak duruyor.
K
E
TYT Deneme Sınavı - 27
X
B) 2
d=0
Buna göre, cismin hızı iki katına çıkarılıp kütlesi yarıya in-
dirilerek K noktasından atılırsa kaç x yol alarak durur?
A) 1
C) 3
D) 4
E) 5
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları ve Sürtünme Kuvveti
7 4. Düşey kesiti verilen şekildeki sistemde K noktasından E ki- netik enerjisiyle atılan cisim yatay sürtünmeli düzlemde x ka- dar yol alarak duruyor. K E TYT Deneme Sınavı - 27 X B) 2 d=0 Buna göre, cismin hızı iki katına çıkarılıp kütlesi yarıya in- dirilerek K noktasından atılırsa kaç x yol alarak durur? A) 1 C) 3 D) 4 E) 5
7. Aynı doğrultuda, düzgün doğrusal hızlanan araçla-
rin hız-zaman ve sürat-zaman grafikleri şekillerdeki
gibidir.
15
Sürat (m/s)
0
Hız (m/s)
15
0
0
-15
5
Grafik A
Hız (m/s)
Grafik B
5
Grafik C
D) II ve III
5
Zaman (s)
Zaman (s)
Zaman (s)
Buna göre;
I. A ve B grafikleri aynı araca aittir.
II. A ve C grafikleri aynı araca aittir.
III. B ve C grafikleri aynı araca aittir.
yargılarından hangileri doğru olabilir?
A) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve III
E) III ve III
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları ve Sürtünme Kuvveti
7. Aynı doğrultuda, düzgün doğrusal hızlanan araçla- rin hız-zaman ve sürat-zaman grafikleri şekillerdeki gibidir. 15 Sürat (m/s) 0 Hız (m/s) 15 0 0 -15 5 Grafik A Hız (m/s) Grafik B 5 Grafik C D) II ve III 5 Zaman (s) Zaman (s) Zaman (s) Buna göre; I. A ve B grafikleri aynı araca aittir. II. A ve C grafikleri aynı araca aittir. III. B ve C grafikleri aynı araca aittir. yargılarından hangileri doğru olabilir? A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III E) III ve III
3. me
4
İvme (m/s²)
0
-1
2
4 6
Zaman (s)
Bir doğru boyunca hareket eden cismin ivme - zaman
grafiği şekildeki gibidir.
Bu hareketlinin 6 saniye sonunda hızının büyüklü-
ğü 8 m/s olduğuna göre, başlangıçtaki hızı kaç m/s
büyüklüktedir?
A) 14
B) 10
C) 8
D) 6 E) 2
1
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları ve Sürtünme Kuvveti
3. me 4 İvme (m/s²) 0 -1 2 4 6 Zaman (s) Bir doğru boyunca hareket eden cismin ivme - zaman grafiği şekildeki gibidir. Bu hareketlinin 6 saniye sonunda hızının büyüklü- ğü 8 m/s olduğuna göre, başlangıçtaki hızı kaç m/s büyüklüktedir? A) 14 B) 10 C) 8 D) 6 E) 2 1
X
6.
len me
1. sesinin sürati,
rekansı,
III. şiddeti
niceliklerinden hangilerinin birbirinden farklı olması-
ni sağlamak amaçlı yapmıştır?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
E) II ve III
Yiğit, yatay düzlemde duran bir kutuya yatay doğrultuda
F kadar kuvvet uyguladığı hâlde kutu hareket etmiyor.
Buna göre,
YKS-TYT 08
C) Yalnız III
1. Kutuya kuvvet uygulanmadan önce kutuya etki eden
sürtünme kuvveti, kutunun ağırlığı kadardır.
II. Kutuya yatay doğrultuda F kadar kuvvet uygulandı-
ğında, kutuya etki eden sürtünme kuvvetinin büyük-
Tüğü F kadar olur.
D) II ve III
11
III. Kutuya yatay doğrultuda uygulanan F kuvvetiyle ku-
tuya etki eden (-F) sürtünme kuvveti etki - tepki kuv-
vetleridir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
E) I, II ve III
C) Ive II
8.
35
A) L
E)
A:
ye
ti
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları ve Sürtünme Kuvveti
X 6. len me 1. sesinin sürati, rekansı, III. şiddeti niceliklerinden hangilerinin birbirinden farklı olması- ni sağlamak amaçlı yapmıştır? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II E) II ve III Yiğit, yatay düzlemde duran bir kutuya yatay doğrultuda F kadar kuvvet uyguladığı hâlde kutu hareket etmiyor. Buna göre, YKS-TYT 08 C) Yalnız III 1. Kutuya kuvvet uygulanmadan önce kutuya etki eden sürtünme kuvveti, kutunun ağırlığı kadardır. II. Kutuya yatay doğrultuda F kadar kuvvet uygulandı- ğında, kutuya etki eden sürtünme kuvvetinin büyük- Tüğü F kadar olur. D) II ve III 11 III. Kutuya yatay doğrultuda uygulanan F kuvvetiyle ku- tuya etki eden (-F) sürtünme kuvveti etki - tepki kuv- vetleridir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) Yalnız III E) I, II ve III C) Ive II 8. 35 A) L E) A: ye ti
2. Sürtünmelerin önemsiz olduğu ortam ve düzenekte,
boyutları önemsiz iki oyuncak araba eğim açıları farklı
olan iki yüzlü bir eğik düzlemin üst noktasından serbest
bırakılıyor.
A
Eğik düzlem
D) I ve III
B
Yer (yatay)
jaya syor
Oyuncak arabalar A ve B noktalarına ulaştıklarında,
I. Hızları eşit, kinetik enerjileri farklıdır.
II. Kinetik enerjileri eşit, hızları farklıdır.
III. Hızları ve kinetik enerjileri eşittir.
yargılarından hangileri doğru olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
E) I, II ve III
C) I ve II
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları ve Sürtünme Kuvveti
2. Sürtünmelerin önemsiz olduğu ortam ve düzenekte, boyutları önemsiz iki oyuncak araba eğim açıları farklı olan iki yüzlü bir eğik düzlemin üst noktasından serbest bırakılıyor. A Eğik düzlem D) I ve III B Yer (yatay) jaya syor Oyuncak arabalar A ve B noktalarına ulaştıklarında, I. Hızları eşit, kinetik enerjileri farklıdır. II. Kinetik enerjileri eşit, hızları farklıdır. III. Hızları ve kinetik enerjileri eşittir. yargılarından hangileri doğru olabilir? A) Yalnız I B) Yalnız III E) I, II ve III C) I ve II
5. K, L, M cisimlerine özdeş yatay yüzeylerde şekilde belirti-
len yatay kuvvetler etki ettiğinde hareket durumları şekilde
belirtildiği gibi gözlemleniyor.
10.
K
FK = 10N
Hareketsiz
18
M
FM=
B)
D) II ve III
L
Hızlanan
= 8N
FL
Sabit hızlı
= 8N
Buna göre;
1. K cismine statik sürtünme kuvveti etki etmektedir,
II. K cismine etki eden sürtünme kuvveti diğerlerinden
daha küçüktür,
III. L cismine etkiyen sürtünme kuvveti, M cismine etki
eden sürtünme kuvvetinden daha büyüktür,
IV. L cismine statik, M cismine kinetik sürtünme kuvveti
etki etmektedir
yorumlarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız II
Yalnız III
Yalnız
E) II ve IV
C) Yalnız IV
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları ve Sürtünme Kuvveti
5. K, L, M cisimlerine özdeş yatay yüzeylerde şekilde belirti- len yatay kuvvetler etki ettiğinde hareket durumları şekilde belirtildiği gibi gözlemleniyor. 10. K FK = 10N Hareketsiz 18 M FM= B) D) II ve III L Hızlanan = 8N FL Sabit hızlı = 8N Buna göre; 1. K cismine statik sürtünme kuvveti etki etmektedir, II. K cismine etki eden sürtünme kuvveti diğerlerinden daha küçüktür, III. L cismine etkiyen sürtünme kuvveti, M cismine etki eden sürtünme kuvvetinden daha büyüktür, IV. L cismine statik, M cismine kinetik sürtünme kuvveti etki etmektedir yorumlarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız II Yalnız III Yalnız E) II ve IV C) Yalnız IV
18. Sürtünmeli yolda Şekil 1'deki X cismine uygulanan F kuvvetine
bağlı sürtünme kuvvetinin değişimi Şekil 2'deki gibidir.
Şekil 1
Buna göre, F kuvveti,
1. 10 N
11. 20 N
III. 30 N
A)
B)
C)
D)
E)
|
21
10
10
10
0
F
değerlerini aldığında sürtünme kuvveti kaç N olur?
||
20
20
19
20
20
süre (N)
X
Şekil 2
F(N)
|||
30
30
19
19
11
MUBA YAYINLA
20.
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları ve Sürtünme Kuvveti
18. Sürtünmeli yolda Şekil 1'deki X cismine uygulanan F kuvvetine bağlı sürtünme kuvvetinin değişimi Şekil 2'deki gibidir. Şekil 1 Buna göre, F kuvveti, 1. 10 N 11. 20 N III. 30 N A) B) C) D) E) | 21 10 10 10 0 F değerlerini aldığında sürtünme kuvveti kaç N olur? || 20 20 19 20 20 süre (N) X Şekil 2 F(N) ||| 30 30 19 19 11 MUBA YAYINLA 20.
9.
Sürtünmeli yatay zeminde durmakta olan 5 kg kütleli
cisme yere paralel 25 N büyüklüğünde yatay bir kuvvet
şekildeki gibi uygulanmaktadır.
5 kg
F=25 N
yer (yatay)
Cisimle yatay zemin arasındaki statik sürtünme kat-
sayısı 0,40, kinetik sürtünme katsayısı 0,25 olduğuna
göre,
Cismi harekete geçirebilecek en küçük kuvvetin
büyüklüğü kaç newtondir?
Cismin ivme büyüklüğü kaç 'dir?
(g = 10 m/s²)
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları ve Sürtünme Kuvveti
9. Sürtünmeli yatay zeminde durmakta olan 5 kg kütleli cisme yere paralel 25 N büyüklüğünde yatay bir kuvvet şekildeki gibi uygulanmaktadır. 5 kg F=25 N yer (yatay) Cisimle yatay zemin arasındaki statik sürtünme kat- sayısı 0,40, kinetik sürtünme katsayısı 0,25 olduğuna göre, Cismi harekete geçirebilecek en küçük kuvvetin büyüklüğü kaç newtondir? Cismin ivme büyüklüğü kaç 'dir? (g = 10 m/s²)
3.
+q
A) V > V₂ > V/₁A
C) VMV - VL
OK L
...M
Şekildeki +q yüklü kürenin K, L ve M noktaların-
da oluşturduğu potansiyeller V, V₁ ve VM ara-
sında nasıl bir ilişki vardır?
B) V₁ = V₁ > VM
D) V₁ > VK = VM
E) V₁ > V > VM
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları ve Sürtünme Kuvveti
3. +q A) V > V₂ > V/₁A C) VMV - VL OK L ...M Şekildeki +q yüklü kürenin K, L ve M noktaların- da oluşturduğu potansiyeller V, V₁ ve VM ara- sında nasıl bir ilişki vardır? B) V₁ = V₁ > VM D) V₁ > VK = VM E) V₁ > V > VM
2.
7.
+30 €
Şekildeki özdeş X ve Y kürelerinin O noktasında
oluşturdukları bileşke elektriksel alan şiddeti E
ve potansiyel V dir.
X ve Y küreleri birbirine dokundurulup, aynı
noktaya konulursa, E ve V clasıl değişir?
V
E
A) Aitar
B)
Azalır
C)
D)
E)
49
Arter
Pzalar
Artar
Artar
Azalır
Değişmez
Dagiprez
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları ve Sürtünme Kuvveti
2. 7. +30 € Şekildeki özdeş X ve Y kürelerinin O noktasında oluşturdukları bileşke elektriksel alan şiddeti E ve potansiyel V dir. X ve Y küreleri birbirine dokundurulup, aynı noktaya konulursa, E ve V clasıl değişir? V E A) Aitar B) Azalır C) D) E) 49 Arter Pzalar Artar Artar Azalır Değişmez Dagiprez
60N ağırlığında düzgün
ve türdeş bir top I nolu
düşey zemine dayalı
durmaktadır.
53
T₁100
2835
143
P50
T2 ip gerilmesi 30N
olduguna gore, I nolu
düşey zeminin topa
uyguladığı tepki kuv-
veti kaç newtondur?
(sin37° = cos53° = 0,6; cos37° = sin53° = 0,8)
A) 10
B) 20
C) 30-
60N
T₂30
*******
D) 40
3-A40
E) 50
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları ve Sürtünme Kuvveti
60N ağırlığında düzgün ve türdeş bir top I nolu düşey zemine dayalı durmaktadır. 53 T₁100 2835 143 P50 T2 ip gerilmesi 30N olduguna gore, I nolu düşey zeminin topa uyguladığı tepki kuv- veti kaç newtondur? (sin37° = cos53° = 0,6; cos37° = sin53° = 0,8) A) 10 B) 20 C) 30- 60N T₂30 ******* D) 40 3-A40 E) 50
13.
A)
1
Toy
6
Şekil - I
food to yo
Düşey
duvar
a2
(cos37°= 0,8, sin37° = 0,6)
B)
par
ECCL ALLIAVONS
1
Özdeş K ve L cisimleri, ağırlıklarıyla eşit büyüklükteki F
ve F₂ kuvvetleriyle Şekil - I ve Şekil - Il'deki gibi itiliyorlar.
Sürtünmeler önemsiz olduğuna göre cisimlerin hare-
ket ivmelerinin oranı kaçtır?
4
a₁
Düşey
duvar
C)
Şekil - II
D
167
en
D) ²2/03
w
+ 6 = 9₁3
aim
TO
f.
=92m
te
B
a
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları ve Sürtünme Kuvveti
13. A) 1 Toy 6 Şekil - I food to yo Düşey duvar a2 (cos37°= 0,8, sin37° = 0,6) B) par ECCL ALLIAVONS 1 Özdeş K ve L cisimleri, ağırlıklarıyla eşit büyüklükteki F ve F₂ kuvvetleriyle Şekil - I ve Şekil - Il'deki gibi itiliyorlar. Sürtünmeler önemsiz olduğuna göre cisimlerin hare- ket ivmelerinin oranı kaçtır? 4 a₁ Düşey duvar C) Şekil - II D 167 en D) ²2/03 w + 6 = 9₁3 aim TO f. =92m te B a
7.
Sürtünmeli yatay zeminde durmakta olan, 6 kg kütleli cisme
21 N büyüklüğünde zemine paralel bir kuvvet şekildeki gibi uy-
gulanmaktadır.
A)
B)
C)
D)
E)
6 kg
Yatay zemin
Cisimle yatay zemin arasındaki kinetik sürtünme katsayı-
Si 0,25; statik sürtünme katsayısı 0,30 olduğuna göre, ha-
rekete geçtikten bir süre sonra cismin ivme büyüklüğü
ve cisme etki eden sürtünme kuvvetinin en büyük değeri
aşağıdakilerden hangisi olur? (g = 10 m/s²)
a(m/s²) F (N)
0,2
0,3
0,5
1
2
12
5588
15
15
18
F= 21 N
18
F₂ = k₁N
25
100
.60
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları ve Sürtünme Kuvveti
7. Sürtünmeli yatay zeminde durmakta olan, 6 kg kütleli cisme 21 N büyüklüğünde zemine paralel bir kuvvet şekildeki gibi uy- gulanmaktadır. A) B) C) D) E) 6 kg Yatay zemin Cisimle yatay zemin arasındaki kinetik sürtünme katsayı- Si 0,25; statik sürtünme katsayısı 0,30 olduğuna göre, ha- rekete geçtikten bir süre sonra cismin ivme büyüklüğü ve cisme etki eden sürtünme kuvvetinin en büyük değeri aşağıdakilerden hangisi olur? (g = 10 m/s²) a(m/s²) F (N) 0,2 0,3 0,5 1 2 12 5588 15 15 18 F= 21 N 18 F₂ = k₁N 25 100 .60
3. Sürtünmelerin önemsenmediği düşey kesiti şekilde verilen
düzenekte K cismi F büyüklüğünde kuvvet ile dengededir.
K
A) Yalnız I
L
h
Düzeneğin kuvvet kazancını artırmak için;
1. K cisminin ağırlığını azaltmak,
D) II ve III
II. L uzunluğunu artırmak,
III. h yüksekliğini azaltmak
işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir?
A F
B) Yalnız III
E) I, II ve III
Yer
C) I ve II
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları ve Sürtünme Kuvveti
3. Sürtünmelerin önemsenmediği düşey kesiti şekilde verilen düzenekte K cismi F büyüklüğünde kuvvet ile dengededir. K A) Yalnız I L h Düzeneğin kuvvet kazancını artırmak için; 1. K cisminin ağırlığını azaltmak, D) II ve III II. L uzunluğunu artırmak, III. h yüksekliğini azaltmak işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir? A F B) Yalnız III E) I, II ve III Yer C) I ve II
e" denir.
Iniz III
b25
25
2
8. Yatay düzlemde durmakta olan bir cisme, yatay
doğrultuda F kuvveti hareketi boyunca uygulan-
maktadır.
A Hiz
0
Buna göre, cisme hangi zaman aralıklarında
kesinlikle sürtünme kuvveti etki etmiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
Zaman
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Diğer sayfaya geçiniz.
Fizik
Newton’un Hareket Yasaları ve Sürtünme Kuvveti
e" denir. Iniz III b25 25 2 8. Yatay düzlemde durmakta olan bir cisme, yatay doğrultuda F kuvveti hareketi boyunca uygulan- maktadır. A Hiz 0 Buna göre, cisme hangi zaman aralıklarında kesinlikle sürtünme kuvveti etki etmiştir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III Zaman C) Yalnız III E) I, II ve III Diğer sayfaya geçiniz.