Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

6. Fuzuli'nin eserleriyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi bilgi yanlışlığı içermektedir? A) Sakînâme, diğer adıyla Heft Câm

6.
Fuzuli'nin eserleriyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi bilgi yanlışlığı içermektedir?
A) Sakînâme, diğer adıyla Heft Câm şairin diğerlerine göre hacimce küçük bir mesnevisidir.
B) Şah İsmail'e ithafen yazıldığı iddia edilen Beng u Bade, alegorik ve

6. Fuzuli'nin eserleriyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi bilgi yanlışlığı içermektedir? A) Sakînâme, diğer adıyla Heft Câm şairin diğerlerine göre hacimce küçük bir mesnevisidir. B) Şah İsmail'e ithafen yazıldığı iddia edilen Beng u Bade, alegorik ve sembolik bir yapıya sahiptir. C) Leyla vü Mecnun; Türk, Arap ve İran edebiyatlarında ortak konu olan bir halk hikâyesinin mesnevi formudur. taşımaktadır. D) Nişancı Celalzade Mustafa Çelebi'ye yazılan Hadikatü's Süeda adlı eser, secili bir nesir örneği olup hiciv niteliği E) Hüsnü Aşk, Sıhhat u Maraz diye de tanınan eser, tasavvufi ve alegoriktir; eser aynı zamanda Fuzuli'nin tip alanındaki bilgisini gösterir.