Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

6 GÜN 9 15. - 16. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. İnsan beyni üzerine çok çalışma yapılıyor. Nörologlar beynin ağ

6 GÜN
9
15. - 16. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
İnsan beyni üzerine çok çalışma yapılıyor. Nörologlar beynin
ağ yapışında olduğunu, iç iletişimini elektrokimyasal süreç-
lerle gerçekleştirdiğini, bazı bölgelerinin konuşma, görme,
hafıza gib

6 GÜN 9 15. - 16. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. İnsan beyni üzerine çok çalışma yapılıyor. Nörologlar beynin ağ yapışında olduğunu, iç iletişimini elektrokimyasal süreç- lerle gerçekleştirdiğini, bazı bölgelerinin konuşma, görme, hafıza gibi fonksiyonlan üstlendiğini biliyor Beyin konusun- da bilinenler yıllar içinde çığ gibi büyüse de beynin çalışma prensiplerine henüz bütünüyle vâkıf değiliz/Beyin sisteminin nasıl işlediği hâlâ gizemini koruyor. Yapay zekânın popüler olmasını sağlayan derin yapay sinir ağlarının beyin gibi çalış- tiği ise bir varsayımdan ibaret/Deneylerle doğrulanmış değil henüz. Derin yapay sinir ağlarını eğitmek için çok büyük bir veri havuzuna sahip olmak gerekiyor. Ancak bu şekilde ke- diyi köpekten, dalga sesini rüzgâr sesinden ayırabilen mo- deller oluşturulabiliyor. Oysa bir çocuğun hayvanları tanımak için milyonlarca hayvan görmesi gerekmiyor. Tek bir kediyi gösterip "Bu kedi." dediğimizde kedinin nasıl bir görüntüye sahip olduğunu kavrayabiliyor. Ayrıca derin yapay sinir ağ- lanı, sahip olduğu bilgileri başka bir bağlamda kullanamıyor; benzer konulardaki modellere transfer edemiyor. 15. Bu parçadan 1/1 Yapay sinir ağlarının, öğrendiği bilgileri farklı modelle- re aktaramadığı II. Derin yapay sinir ağlarının insan beynine benzer biçim- de çalıştığının kanıtlanmadığı Derin III. İnsan beyninin yapay zekâdan farklı olarak sahip oldu- ğu bilgiyi her alanda kullanabildiği yargılarından hangileri çıkarılabilir? B) I ve Il AXYalnız I favou DYIl ve Ill E) I, II ve III 16. Bu parçadan aşağıdaki yargılardan han bilir? Ave ve III