Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

6. KOH + Cl₂ → KCI + KCIO3 + H₂O Yukarıda verilen redoks tepkimesi ile ilgili aşağıdaki ifa- delerden hangisi yanlıştır? A) Denk

6. KOH + Cl₂ → KCI + KCIO3 + H₂O
Yukarıda verilen redoks tepkimesi ile ilgili aşağıdaki ifa-
delerden hangisi yanlıştır?
A) Denklem denkleştirildiğinde girenlerin katsayılan topla
mı ile ürünlerin katsayıları toplamı eşit olur.
B) Cl₂ yükseltgendir.
C) Den

6. KOH + Cl₂ → KCI + KCIO3 + H₂O Yukarıda verilen redoks tepkimesi ile ilgili aşağıdaki ifa- delerden hangisi yanlıştır? A) Denklem denkleştirildiğinde girenlerin katsayılan topla mı ile ürünlerin katsayıları toplamı eşit olur. B) Cl₂ yükseltgendir. C) Denklem en küçük tam sayılar ile denkleştirilirse Cl₂ ve H₂O'nun katsayıları eşit olur. ✓ D) Cl₂ indirgendir. EKCIO3 bileşiğindeki Cl (klor) atomunun iyon yükü +3'tür. KOH + CL₂ -kcl. +kclo₂ +