Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

6. Kütleleri eşit K ve L noktasal cisimlerinden K cismi Dünya'nın ekvatoru üzerindeki bir noktada, L cismi ise kuzey kutbunda bi

6.
Kütleleri eşit K ve L noktasal cisimlerinden K cismi
Dünya'nın ekvatoru üzerindeki bir noktada, L cismi ise
kuzey kutbunda bir noktada bulunuyor.
Buna göre Dünya'nın dönüş eksenine göre,
I. K'nin açısal sürati L'nin açısal süratine eşittir.
1
II. K'nin

6. Kütleleri eşit K ve L noktasal cisimlerinden K cismi Dünya'nın ekvatoru üzerindeki bir noktada, L cismi ise kuzey kutbunda bir noktada bulunuyor. Buna göre Dünya'nın dönüş eksenine göre, I. K'nin açısal sürati L'nin açısal süratine eşittir. 1 II. K'nin açısal momentumu L'nin açısal momentumu- na eşittir. III. K’nin eylemsizlik momenti L'nin eylemsizlik momen- tine eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız! B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III