Soru:

6. LE F AI 147 AT 2 dekilerden hangisidir? (Bölmeler eşit aralıklıdır.) A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 3 Şekil-l Şekil-II F₁+F₂, F₁-F₂ ve −

6.
LE
F
AI
147
AT
2
dekilerden hangisidir? (Bölmeler eşit aralıklıdır.)
A) 1 B) 2 C) 3
D) 4
3
Şekil-l
Şekil-II
F₁+F₂, F₁-F₂ ve −F₂-F3 vektörleri Şekil-l deki gibi
aynı düzlemde olduğuna göre, F3 vektörü Şekil-II
E) 5

6. LE F AI 147 AT 2 dekilerden hangisidir? (Bölmeler eşit aralıklıdır.) A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 3 Şekil-l Şekil-II F₁+F₂, F₁-F₂ ve −F₂-F3 vektörleri Şekil-l deki gibi aynı düzlemde olduğuna göre, F3 vektörü Şekil-II E) 5

Soru Çözümünü Göster