Vektörler Soruları

NTROL TESTİ
8. İçinde d özkütleli sıvı bulunan kaba sabit debili bir musluk-
tan aynı sıcaklıkta 2d özkütleli SIVI ilave edilmeye başlanı-
yor.
d
Sıvılar türdeş karışabildiğine göre, kaptaki karışımın
özkütlesinin zamana bağlı değişimi aşağıdakilerden
hangisi gibi olabilir?
A) Karışımın
özkütlesi
C)
2d
d
d 3d
V
0
2d
Karışımın
özkütlesi
Zaman
Zaman
E)
3d
d
0
B) Karışımın
özkütlesi
2d
D)
d
2d
0
Karışımın
özkütlesi
Karışımın
özkütlesi
Zaman
Zaman
Zaman
9. K, L, M, N sıvılarına ait kütle - hacim grafiği şekildeki gibi-
dir.
Fizik
Vektörler
NTROL TESTİ 8. İçinde d özkütleli sıvı bulunan kaba sabit debili bir musluk- tan aynı sıcaklıkta 2d özkütleli SIVI ilave edilmeye başlanı- yor. d Sıvılar türdeş karışabildiğine göre, kaptaki karışımın özkütlesinin zamana bağlı değişimi aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? A) Karışımın özkütlesi C) 2d d d 3d V 0 2d Karışımın özkütlesi Zaman Zaman E) 3d d 0 B) Karışımın özkütlesi 2d D) d 2d 0 Karışımın özkütlesi Karışımın özkütlesi Zaman Zaman Zaman 9. K, L, M, N sıvılarına ait kütle - hacim grafiği şekildeki gibi- dir.
45
K+M
K+L
ond Tecolect
A) K> L > M
817
255
D) L > K = M
TF
M+L
Buna göre, K, L ve M vektörlerinin büyüklük
sıralaması, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde
doğru verilmiştir?
B) K = L = M
18
C) K = L > M
E) M>K>L
11
Fizik
Vektörler
45 K+M K+L ond Tecolect A) K> L > M 817 255 D) L > K = M TF M+L Buna göre, K, L ve M vektörlerinin büyüklük sıralaması, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? B) K = L = M 18 C) K = L > M E) M>K>L 11
metin gagnları
1. Bu testte sırasıyla, Fizik (1-14), Kimya (15-27), Biyoloji (28-40)
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan
Buna göre;
UF, ve F₂
11. F₂ ve F.
X. F₂ ve F5
1. Sürtünmelerin önemsenmediği ve üsten görünümü
şekildeki gibi olan yatay zemindeki cisim K konumundan
L konumuna taşınmak isteniyor. Aynı düzlemdeki yatay
F FF FF kuvvetleri şekildeki gibidir.
1 2 3 4 5
ILL.
111
"u"
A
AF₂
D) IN
D) Ilve III
FEN BİLİMLERİ T
HL 4
kuvvet ikililerinden hangileri uygulanırsa cisim K
konumundan L konumuna ulaşabilir?
A) Yalnız !
B) Yalnız III
C) I ve !!
EM, II ve III
3.
ya
2. Birbirine paralel doğrusal raylarda hareket eden K ve L
trenlerinin hız-zaman grafiği şekildeki gibidir.
Fizik
Vektörler
metin gagnları 1. Bu testte sırasıyla, Fizik (1-14), Kimya (15-27), Biyoloji (28-40) 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan Buna göre; UF, ve F₂ 11. F₂ ve F. X. F₂ ve F5 1. Sürtünmelerin önemsenmediği ve üsten görünümü şekildeki gibi olan yatay zemindeki cisim K konumundan L konumuna taşınmak isteniyor. Aynı düzlemdeki yatay F FF FF kuvvetleri şekildeki gibidir. 1 2 3 4 5 ILL. 111 "u" A AF₂ D) IN D) Ilve III FEN BİLİMLERİ T HL 4 kuvvet ikililerinden hangileri uygulanırsa cisim K konumundan L konumuna ulaşabilir? A) Yalnız ! B) Yalnız III C) I ve !! EM, II ve III 3. ya 2. Birbirine paralel doğrusal raylarda hareket eden K ve L trenlerinin hız-zaman grafiği şekildeki gibidir.
34. Aynı düzlemde bulunan
şekildeki iki vektörün ara-
sındaki açı 0° < a < 90°
aralığındadır.
Buna göre, bu vektörle-
rin bileşkesi kaç birim
olabilir?
A) 9 B) 10
C) 12
Noteratroney N
iki vektör
orasindaki anl
kiçildikle
a
tor
bileşkesi büyür, I yo
led
(0 < a < 90°)
D) 14
6N
-E) 16
Deng
2&R=14
tuu
les
Fizik
Vektörler
34. Aynı düzlemde bulunan şekildeki iki vektörün ara- sındaki açı 0° < a < 90° aralığındadır. Buna göre, bu vektörle- rin bileşkesi kaç birim olabilir? A) 9 B) 10 C) 12 Noteratroney N iki vektör orasindaki anl kiçildikle a tor bileşkesi büyür, I yo led (0 < a < 90°) D) 14 6N -E) 16 Deng 2&R=14 tuu les
et-
etki
ne
12. Şekildeki O merkezli çember üzerinde X, Ÿ ve Ž
vektörlerinden X vektörünün şiddeti r kadardır.
*Düşey
X
Z
B) 2r
D) (√2+1)r
Yatay
Vektörler aynı düzlemde olduğuna göre, X + Ỹ + Ž
vektörünün şiddeti nedir?
A) O
C) √2r
E) (√2-1)r
Fizik
Vektörler
et- etki ne 12. Şekildeki O merkezli çember üzerinde X, Ÿ ve Ž vektörlerinden X vektörünün şiddeti r kadardır. *Düşey X Z B) 2r D) (√2+1)r Yatay Vektörler aynı düzlemde olduğuna göre, X + Ỹ + Ž vektörünün şiddeti nedir? A) O C) √2r E) (√2-1)r
%97 22:21
1²
st
VO) 4.5G
ITÉ
Örnek-8
Sürtünmesiz yatay düzlemde bulunan O noktasındaki
cisim F₁, F, ve F, kuvvetlerinin etkisinde dengededir.
1'
IF₁1 = 7N
IF31 = 8N
IF₂I=9N
Buna göre, 2F, - 4F3 + 2F, işleminin sonucun-
da elde edilen bileşke kuvvetin büyüklüğü kaç
N'dur?
118.
→
7L
Fizik
Vektörler
%97 22:21 1² st VO) 4.5G ITÉ Örnek-8 Sürtünmesiz yatay düzlemde bulunan O noktasındaki cisim F₁, F, ve F, kuvvetlerinin etkisinde dengededir. 1' IF₁1 = 7N IF31 = 8N IF₂I=9N Buna göre, 2F, - 4F3 + 2F, işleminin sonucun- da elde edilen bileşke kuvvetin büyüklüğü kaç N'dur? 118. → 7L
eri
23:38
4.
5.
Büyüklükleri 4 birim, 9 birim ve 11 birim olan
üç vektörün bileşkesi aşağıdakilerden hangisi
olamaz?
A) 25
F₂=8 N
B) 24
A) 15
B) 14
a
2 <
C) 23
E) 0
√64=
D) 22
C) 13
Aynı düzlemde bulunan şekildeki vektörlerin
bileşkesinin büyüklüğü kaç N olabilir?
(90% a <180°)
F₁ = 10 N
D) 12
41-4
21210.4
<.18.
23
EXO
1
Fizik
Vektörler
eri 23:38 4. 5. Büyüklükleri 4 birim, 9 birim ve 11 birim olan üç vektörün bileşkesi aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) 25 F₂=8 N B) 24 A) 15 B) 14 a 2 < C) 23 E) 0 √64= D) 22 C) 13 Aynı düzlemde bulunan şekildeki vektörlerin bileşkesinin büyüklüğü kaç N olabilir? (90% a <180°) F₁ = 10 N D) 12 41-4 21210.4 <.18. 23 EXO 1
eri
4.
5.
Büyüklükleri 4 birim, 9 birim ve 11 birim olan
üç vektörün bileşkesi aşağıdakilerden hangisi
olamaz?
A) 25
F₂=8 N
B) 24
A) 15
B) 14
C) 23
2 <
C) 13
E) 0
√164=
Aynı düzlemde bulunan şekildeki vektörlerin
bileşkesinin büyüklüğü kaç N olabilir?
(90° a <180°)
149
D) 22
F₁ = 10 N
41.4
2210.4
D) 12 EXO
<.18.
33
1
Fizik
Vektörler
eri 4. 5. Büyüklükleri 4 birim, 9 birim ve 11 birim olan üç vektörün bileşkesi aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) 25 F₂=8 N B) 24 A) 15 B) 14 C) 23 2 < C) 13 E) 0 √164= Aynı düzlemde bulunan şekildeki vektörlerin bileşkesinin büyüklüğü kaç N olabilir? (90° a <180°) 149 D) 22 F₁ = 10 N 41.4 2210.4 D) 12 EXO <.18. 33 1
2. Sürtünmesiz ortamda durmakta olan bir cisme aşağıda özellikleri verilen K, L, M ve N kuvvetleri
aynı anda etki ediyor.
Kuvvet Doğrultusu Yönü Büyüklüğü
K
Doğu-bati
Doğu
3 N
L
Doğu-batı
Batı
16 N
Doğu-batı Doğu
4 N
Doğu-batı
Doğu
8 N
M
N
Buna göre,
L. Cisim batıya doğru hareket etmeye başlar.
II. Cisme etki eden bileşke kuvvetin büyüklü
III. Bir süre sonra L kuvveti ortadan kaldırılırsa cisim önce yavaşlar sonra bir an durur sonra da
doğu yönünde hareket etmeye başlar.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I.
B) I ve II.
amabli
16-(3+4+8)" bağıntısı ile hesalanabilir.
C) II ve III.
a
I, II ve III.
Fizik
Vektörler
2. Sürtünmesiz ortamda durmakta olan bir cisme aşağıda özellikleri verilen K, L, M ve N kuvvetleri aynı anda etki ediyor. Kuvvet Doğrultusu Yönü Büyüklüğü K Doğu-bati Doğu 3 N L Doğu-batı Batı 16 N Doğu-batı Doğu 4 N Doğu-batı Doğu 8 N M N Buna göre, L. Cisim batıya doğru hareket etmeye başlar. II. Cisme etki eden bileşke kuvvetin büyüklü III. Bir süre sonra L kuvveti ortadan kaldırılırsa cisim önce yavaşlar sonra bir an durur sonra da doğu yönünde hareket etmeye başlar. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) I ve II. amabli 16-(3+4+8)" bağıntısı ile hesalanabilir. C) II ve III. a I, II ve III.
6.
LE
F
AI
147
AT
2
dekilerden hangisidir? (Bölmeler eşit aralıklıdır.)
A) 1 B) 2 C) 3
D) 4
3
Şekil-l
Şekil-II
F₁+F₂, F₁-F₂ ve −F₂-F3 vektörleri Şekil-l deki gibi
aynı düzlemde olduğuna göre, F3 vektörü Şekil-II
E) 5
Fizik
Vektörler
6. LE F AI 147 AT 2 dekilerden hangisidir? (Bölmeler eşit aralıklıdır.) A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 3 Şekil-l Şekil-II F₁+F₂, F₁-F₂ ve −F₂-F3 vektörleri Şekil-l deki gibi aynı düzlemde olduğuna göre, F3 vektörü Şekil-II E) 5
8.
P₁
T= P₁+Pq
yargılarından hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) I ve III
D) I, II ve III
P₂
P₁ ve P₂ ağırlıklı cisimler şekildeki gibi F kuvveti ile denge-
lenmiştir.
Sürtünmeler önemsiz olduğuna göre,
LT ip gerilme kuvveti T = P₁ + P₂ dir.
II. P₁ = P₂ dir.
III. a = 45° dir.
220
F
Yatay
E) Yalnız II
C) II ve III
FIZ
Fizik
Vektörler
8. P₁ T= P₁+Pq yargılarından hangileri doğrudur? A) I ve II B) I ve III D) I, II ve III P₂ P₁ ve P₂ ağırlıklı cisimler şekildeki gibi F kuvveti ile denge- lenmiştir. Sürtünmeler önemsiz olduğuna göre, LT ip gerilme kuvveti T = P₁ + P₂ dir. II. P₁ = P₂ dir. III. a = 45° dir. 220 F Yatay E) Yalnız II C) II ve III FIZ
ngede
maz?
1. Sürtünmesiz yatay düzlemde bulunan noktasal K cismine
→→> ->>
etki eden F₁, F₂ ve F3 kuvvetleri şekilde verilmiştir.
29
F3 = 50 N
122
53
F₁
C
K 53°
DE
(sin37° = 0,6; cos37° = 0,8)
A) F₁ = 30 N
F₂ = 40 N
F2
K cismi kuvvetlerin etkisinde hareketsiz kaldığına göre
→>>
→>>
F₁ ve F₂ kuvvetlerinin büyüklükleri kaç N'dur?
2
D) F₁ = 20 N
F₂ = 30 N
B) F₁ = 10 N
F₂ = 20 N
123
May
C) F₁ = 25 N
F₂ = 15 N
E) F₁ = 40 N
F₂ = 30 N
ge ve
3.
Fizik
Vektörler
ngede maz? 1. Sürtünmesiz yatay düzlemde bulunan noktasal K cismine →→> ->> etki eden F₁, F₂ ve F3 kuvvetleri şekilde verilmiştir. 29 F3 = 50 N 122 53 F₁ C K 53° DE (sin37° = 0,6; cos37° = 0,8) A) F₁ = 30 N F₂ = 40 N F2 K cismi kuvvetlerin etkisinde hareketsiz kaldığına göre →>> →>> F₁ ve F₂ kuvvetlerinin büyüklükleri kaç N'dur? 2 D) F₁ = 20 N F₂ = 30 N B) F₁ = 10 N F₂ = 20 N 123 May C) F₁ = 25 N F₂ = 15 N E) F₁ = 40 N F₂ = 30 N ge ve 3.
7.
A vektörünün aynı düzlemdeki K ve L doğrultularındaki bile-
şenleri Äve A 'dir.
ok...
Ak
A) Azalır
B) Artar
C) Artar
Değişmez
D) Azalır Değişmez
E) Artar Artar
A
Azalır
2a
Azalır
3a
2a
K doğrultusu ok yönünde a kadar döndürülürse Ä ve Ã'nin
büyüklükleri için yapılan yorumlardan hangisi doğrudur?
K
E) F₂
ok
Fizik
Vektörler
7. A vektörünün aynı düzlemdeki K ve L doğrultularındaki bile- şenleri Äve A 'dir. ok... Ak A) Azalır B) Artar C) Artar Değişmez D) Azalır Değişmez E) Artar Artar A Azalır 2a Azalır 3a 2a K doğrultusu ok yönünde a kadar döndürülürse Ä ve Ã'nin büyüklükleri için yapılan yorumlardan hangisi doğrudur? K E) F₂ ok
A Vektorunun aynı düzlemdeki K ve L doğrultularındaki bile-
şenleri Ä ve A 'dir.
.....
A
A
2a
AK
A) Azalır
B) Artar
C) Artar
Değişmez
D) Azalır Değişmez
E) Artar
Azalır
Azalır
Artar
3a
K doğrultusu ok yönünde a kadar döndürülürse A, ve A, 'nin
büyüklükleri için yapılan yorumlardan hangisi doğrudur?
2a
K
ok
Fizik
Vektörler
A Vektorunun aynı düzlemdeki K ve L doğrultularındaki bile- şenleri Ä ve A 'dir. ..... A A 2a AK A) Azalır B) Artar C) Artar Değişmez D) Azalır Değişmez E) Artar Azalır Azalır Artar 3a K doğrultusu ok yönünde a kadar döndürülürse A, ve A, 'nin büyüklükleri için yapılan yorumlardan hangisi doğrudur? 2a K ok
ÖRNEK SORU
Aynı düzlemdeki F₁, F2, F3, kuvvet-
lerinin bileşkesinin y doğrultusun-
da olması için gerekli en küçük
dördüncü kuvvetin büyüklüğü F
y'
x doğrultusunda olması için ge-
rekli en küçük dördüncü kuvve-
tin büyüklüğü F tir.
X
F
Buna göre,
Fy
ÇÖZÜM
F₂
3
A+y
K
F.
F₁
oranı kaçtır? (Bölmeler eşit aralıklıdır.)
+X
Mshulud obmelsüb inyA
lleistaq id hstönlev
-hitgehey idig bleblbles enhesü
ailelm
onög snuß
M=3+X Y
Fizik
Vektörler
ÖRNEK SORU Aynı düzlemdeki F₁, F2, F3, kuvvet- lerinin bileşkesinin y doğrultusun- da olması için gerekli en küçük dördüncü kuvvetin büyüklüğü F y' x doğrultusunda olması için ge- rekli en küçük dördüncü kuvve- tin büyüklüğü F tir. X F Buna göre, Fy ÇÖZÜM F₂ 3 A+y K F. F₁ oranı kaçtır? (Bölmeler eşit aralıklıdır.) +X Mshulud obmelsüb inyA lleistaq id hstönlev -hitgehey idig bleblbles enhesü ailelm onög snuß M=3+X Y
1.
Aynı düzlemde bulunan
F₁, F₂ ve F vektörlerinin
bileşkesi R dir.
Buna göre,
1. |F₂ | > |F₁ |
11. |F₂-F₁|=|F3|.
III. F, > R
ifadelerinden hangileri ke-
sinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
F₂
0
TUL
E) I ve III
↑R
C) I ve II
3
4
Fizik
Vektörler
1. Aynı düzlemde bulunan F₁, F₂ ve F vektörlerinin bileşkesi R dir. Buna göre, 1. |F₂ | > |F₁ | 11. |F₂-F₁|=|F3|. III. F, > R ifadelerinden hangileri ke- sinlikle doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III F₂ 0 TUL E) I ve III ↑R C) I ve II 3 4