Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Vektörler Soruları

NTROL TESTİ
8. İçinde d özkütleli sıvı bulunan kaba sabit debili bir musluk-
tan aynı sıcaklıkta 2d özkütleli SIVI ilave edilmeye başlanı-
yor.
d
Sıvılar türdeş karışabildiğine göre, kaptaki karışımın
özkütlesinin zamana bağlı değişimi aşağıdakilerden
hangisi gibi olabilir?
A) Karışımın
özkütlesi
C)
2d
d
d 3d
V
0
2d
Karışımın
özkütlesi
Zaman
Zaman
E)
3d
d
0
B) Karışımın
özkütlesi
2d
D)
d
2d
0
Karışımın
özkütlesi
Karışımın
özkütlesi
Zaman
Zaman
Zaman
9. K, L, M, N sıvılarına ait kütle - hacim grafiği şekildeki gibi-
dir.
Fizik
Vektörler
NTROL TESTİ 8. İçinde d özkütleli sıvı bulunan kaba sabit debili bir musluk- tan aynı sıcaklıkta 2d özkütleli SIVI ilave edilmeye başlanı- yor. d Sıvılar türdeş karışabildiğine göre, kaptaki karışımın özkütlesinin zamana bağlı değişimi aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? A) Karışımın özkütlesi C) 2d d d 3d V 0 2d Karışımın özkütlesi Zaman Zaman E) 3d d 0 B) Karışımın özkütlesi 2d D) d 2d 0 Karışımın özkütlesi Karışımın özkütlesi Zaman Zaman Zaman 9. K, L, M, N sıvılarına ait kütle - hacim grafiği şekildeki gibi- dir.
45
K+M
K+L
ond Tecolect
A) K> L > M
817
255
D) L > K = M
TF
M+L
Buna göre, K, L ve M vektörlerinin büyüklük
sıralaması, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde
doğru verilmiştir?
B) K = L = M
18
C) K = L > M
E) M>K>L
11
Fizik
Vektörler
45 K+M K+L ond Tecolect A) K> L > M 817 255 D) L > K = M TF M+L Buna göre, K, L ve M vektörlerinin büyüklük sıralaması, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? B) K = L = M 18 C) K = L > M E) M>K>L 11
metin gagnları
1. Bu testte sırasıyla, Fizik (1-14), Kimya (15-27), Biyoloji (28-40)
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan
Buna göre;
UF, ve F₂
11. F₂ ve F.
X. F₂ ve F5
1. Sürtünmelerin önemsenmediği ve üsten görünümü
şekildeki gibi olan yatay zemindeki cisim K konumundan
L konumuna taşınmak isteniyor. Aynı düzlemdeki yatay
F FF FF kuvvetleri şekildeki gibidir.
1 2 3 4 5
ILL.
111
"u"
A
AF₂
D) IN
D) Ilve III
FEN BİLİMLERİ T
HL 4
kuvvet ikililerinden hangileri uygulanırsa cisim K
konumundan L konumuna ulaşabilir?
A) Yalnız !
B) Yalnız III
C) I ve !!
EM, II ve III
3.
ya
2. Birbirine paralel doğrusal raylarda hareket eden K ve L
trenlerinin hız-zaman grafiği şekildeki gibidir.
Fizik
Vektörler
metin gagnları 1. Bu testte sırasıyla, Fizik (1-14), Kimya (15-27), Biyoloji (28-40) 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan Buna göre; UF, ve F₂ 11. F₂ ve F. X. F₂ ve F5 1. Sürtünmelerin önemsenmediği ve üsten görünümü şekildeki gibi olan yatay zemindeki cisim K konumundan L konumuna taşınmak isteniyor. Aynı düzlemdeki yatay F FF FF kuvvetleri şekildeki gibidir. 1 2 3 4 5 ILL. 111 "u" A AF₂ D) IN D) Ilve III FEN BİLİMLERİ T HL 4 kuvvet ikililerinden hangileri uygulanırsa cisim K konumundan L konumuna ulaşabilir? A) Yalnız ! B) Yalnız III C) I ve !! EM, II ve III 3. ya 2. Birbirine paralel doğrusal raylarda hareket eden K ve L trenlerinin hız-zaman grafiği şekildeki gibidir.
34. Aynı düzlemde bulunan
şekildeki iki vektörün ara-
sındaki açı 0° < a < 90°
aralığındadır.
Buna göre, bu vektörle-
rin bileşkesi kaç birim
olabilir?
A) 9 B) 10
C) 12
Noteratroney N
iki vektör
orasindaki anl
kiçildikle
a
tor
bileşkesi büyür, I yo
led
(0 < a < 90°)
D) 14
6N
-E) 16
Deng
2&R=14
tuu
les
Fizik
Vektörler
34. Aynı düzlemde bulunan şekildeki iki vektörün ara- sındaki açı 0° < a < 90° aralığındadır. Buna göre, bu vektörle- rin bileşkesi kaç birim olabilir? A) 9 B) 10 C) 12 Noteratroney N iki vektör orasindaki anl kiçildikle a tor bileşkesi büyür, I yo led (0 < a < 90°) D) 14 6N -E) 16 Deng 2&R=14 tuu les
et-
etki
ne
12. Şekildeki O merkezli çember üzerinde X, Ÿ ve Ž
vektörlerinden X vektörünün şiddeti r kadardır.
*Düşey
X
Z
B) 2r
D) (√2+1)r
Yatay
Vektörler aynı düzlemde olduğuna göre, X + Ỹ + Ž
vektörünün şiddeti nedir?
A) O
C) √2r
E) (√2-1)r
Fizik
Vektörler
et- etki ne 12. Şekildeki O merkezli çember üzerinde X, Ÿ ve Ž vektörlerinden X vektörünün şiddeti r kadardır. *Düşey X Z B) 2r D) (√2+1)r Yatay Vektörler aynı düzlemde olduğuna göre, X + Ỹ + Ž vektörünün şiddeti nedir? A) O C) √2r E) (√2-1)r
%97 22:21
1²
st
VO) 4.5G
ITÉ
Örnek-8
Sürtünmesiz yatay düzlemde bulunan O noktasındaki
cisim F₁, F, ve F, kuvvetlerinin etkisinde dengededir.
1'
IF₁1 = 7N
IF31 = 8N
IF₂I=9N
Buna göre, 2F, - 4F3 + 2F, işleminin sonucun-
da elde edilen bileşke kuvvetin büyüklüğü kaç
N'dur?
118.
→
7L
Fizik
Vektörler
%97 22:21 1² st VO) 4.5G ITÉ Örnek-8 Sürtünmesiz yatay düzlemde bulunan O noktasındaki cisim F₁, F, ve F, kuvvetlerinin etkisinde dengededir. 1' IF₁1 = 7N IF31 = 8N IF₂I=9N Buna göre, 2F, - 4F3 + 2F, işleminin sonucun- da elde edilen bileşke kuvvetin büyüklüğü kaç N'dur? 118. → 7L
eri
23:38
4.
5.
Büyüklükleri 4 birim, 9 birim ve 11 birim olan
üç vektörün bileşkesi aşağıdakilerden hangisi
olamaz?
A) 25
F₂=8 N
B) 24
A) 15
B) 14
a
2 <
C) 23
E) 0
√64=
D) 22
C) 13
Aynı düzlemde bulunan şekildeki vektörlerin
bileşkesinin büyüklüğü kaç N olabilir?
(90% a <180°)
F₁ = 10 N
D) 12
41-4
21210.4
<.18.
23
EXO
1
Fizik
Vektörler
eri 23:38 4. 5. Büyüklükleri 4 birim, 9 birim ve 11 birim olan üç vektörün bileşkesi aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) 25 F₂=8 N B) 24 A) 15 B) 14 a 2 < C) 23 E) 0 √64= D) 22 C) 13 Aynı düzlemde bulunan şekildeki vektörlerin bileşkesinin büyüklüğü kaç N olabilir? (90% a <180°) F₁ = 10 N D) 12 41-4 21210.4 <.18. 23 EXO 1
eri
4.
5.
Büyüklükleri 4 birim, 9 birim ve 11 birim olan
üç vektörün bileşkesi aşağıdakilerden hangisi
olamaz?
A) 25
F₂=8 N
B) 24
A) 15
B) 14
C) 23
2 <
C) 13
E) 0
√164=
Aynı düzlemde bulunan şekildeki vektörlerin
bileşkesinin büyüklüğü kaç N olabilir?
(90° a <180°)
149
D) 22
F₁ = 10 N
41.4
2210.4
D) 12 EXO
<.18.
33
1
Fizik
Vektörler
eri 4. 5. Büyüklükleri 4 birim, 9 birim ve 11 birim olan üç vektörün bileşkesi aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) 25 F₂=8 N B) 24 A) 15 B) 14 C) 23 2 < C) 13 E) 0 √164= Aynı düzlemde bulunan şekildeki vektörlerin bileşkesinin büyüklüğü kaç N olabilir? (90° a <180°) 149 D) 22 F₁ = 10 N 41.4 2210.4 D) 12 EXO <.18. 33 1
2. Sürtünmesiz ortamda durmakta olan bir cisme aşağıda özellikleri verilen K, L, M ve N kuvvetleri
aynı anda etki ediyor.
Kuvvet Doğrultusu Yönü Büyüklüğü
K
Doğu-bati
Doğu
3 N
L
Doğu-batı
Batı
16 N
Doğu-batı Doğu
4 N
Doğu-batı
Doğu
8 N
M
N
Buna göre,
L. Cisim batıya doğru hareket etmeye başlar.
II. Cisme etki eden bileşke kuvvetin büyüklü
III. Bir süre sonra L kuvveti ortadan kaldırılırsa cisim önce yavaşlar sonra bir an durur sonra da
doğu yönünde hareket etmeye başlar.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I.
B) I ve II.
amabli
16-(3+4+8)" bağıntısı ile hesalanabilir.
C) II ve III.
a
I, II ve III.
Fizik
Vektörler
2. Sürtünmesiz ortamda durmakta olan bir cisme aşağıda özellikleri verilen K, L, M ve N kuvvetleri aynı anda etki ediyor. Kuvvet Doğrultusu Yönü Büyüklüğü K Doğu-bati Doğu 3 N L Doğu-batı Batı 16 N Doğu-batı Doğu 4 N Doğu-batı Doğu 8 N M N Buna göre, L. Cisim batıya doğru hareket etmeye başlar. II. Cisme etki eden bileşke kuvvetin büyüklü III. Bir süre sonra L kuvveti ortadan kaldırılırsa cisim önce yavaşlar sonra bir an durur sonra da doğu yönünde hareket etmeye başlar. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) I ve II. amabli 16-(3+4+8)" bağıntısı ile hesalanabilir. C) II ve III. a I, II ve III.
6.
LE
F
AI
147
AT
2
dekilerden hangisidir? (Bölmeler eşit aralıklıdır.)
A) 1 B) 2 C) 3
D) 4
3
Şekil-l
Şekil-II
F₁+F₂, F₁-F₂ ve −F₂-F3 vektörleri Şekil-l deki gibi
aynı düzlemde olduğuna göre, F3 vektörü Şekil-II
E) 5
Fizik
Vektörler
6. LE F AI 147 AT 2 dekilerden hangisidir? (Bölmeler eşit aralıklıdır.) A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 3 Şekil-l Şekil-II F₁+F₂, F₁-F₂ ve −F₂-F3 vektörleri Şekil-l deki gibi aynı düzlemde olduğuna göre, F3 vektörü Şekil-II E) 5
8.
P₁
T= P₁+Pq
yargılarından hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) I ve III
D) I, II ve III
P₂
P₁ ve P₂ ağırlıklı cisimler şekildeki gibi F kuvveti ile denge-
lenmiştir.
Sürtünmeler önemsiz olduğuna göre,
LT ip gerilme kuvveti T = P₁ + P₂ dir.
II. P₁ = P₂ dir.
III. a = 45° dir.
220
F
Yatay
E) Yalnız II
C) II ve III
FIZ
Fizik
Vektörler
8. P₁ T= P₁+Pq yargılarından hangileri doğrudur? A) I ve II B) I ve III D) I, II ve III P₂ P₁ ve P₂ ağırlıklı cisimler şekildeki gibi F kuvveti ile denge- lenmiştir. Sürtünmeler önemsiz olduğuna göre, LT ip gerilme kuvveti T = P₁ + P₂ dir. II. P₁ = P₂ dir. III. a = 45° dir. 220 F Yatay E) Yalnız II C) II ve III FIZ
ngede
maz?
1. Sürtünmesiz yatay düzlemde bulunan noktasal K cismine
→→> ->>
etki eden F₁, F₂ ve F3 kuvvetleri şekilde verilmiştir.
29
F3 = 50 N
122
53
F₁
C
K 53°
DE
(sin37° = 0,6; cos37° = 0,8)
A) F₁ = 30 N
F₂ = 40 N
F2
K cismi kuvvetlerin etkisinde hareketsiz kaldığına göre
→>>
→>>
F₁ ve F₂ kuvvetlerinin büyüklükleri kaç N'dur?
2
D) F₁ = 20 N
F₂ = 30 N
B) F₁ = 10 N
F₂ = 20 N
123
May
C) F₁ = 25 N
F₂ = 15 N
E) F₁ = 40 N
F₂ = 30 N
ge ve
3.
Fizik
Vektörler
ngede maz? 1. Sürtünmesiz yatay düzlemde bulunan noktasal K cismine →→> ->> etki eden F₁, F₂ ve F3 kuvvetleri şekilde verilmiştir. 29 F3 = 50 N 122 53 F₁ C K 53° DE (sin37° = 0,6; cos37° = 0,8) A) F₁ = 30 N F₂ = 40 N F2 K cismi kuvvetlerin etkisinde hareketsiz kaldığına göre →>> →>> F₁ ve F₂ kuvvetlerinin büyüklükleri kaç N'dur? 2 D) F₁ = 20 N F₂ = 30 N B) F₁ = 10 N F₂ = 20 N 123 May C) F₁ = 25 N F₂ = 15 N E) F₁ = 40 N F₂ = 30 N ge ve 3.
7.
A vektörünün aynı düzlemdeki K ve L doğrultularındaki bile-
şenleri Äve A 'dir.
ok...
Ak
A) Azalır
B) Artar
C) Artar
Değişmez
D) Azalır Değişmez
E) Artar Artar
A
Azalır
2a
Azalır
3a
2a
K doğrultusu ok yönünde a kadar döndürülürse Ä ve Ã'nin
büyüklükleri için yapılan yorumlardan hangisi doğrudur?
K
E) F₂
ok
Fizik
Vektörler
7. A vektörünün aynı düzlemdeki K ve L doğrultularındaki bile- şenleri Äve A 'dir. ok... Ak A) Azalır B) Artar C) Artar Değişmez D) Azalır Değişmez E) Artar Artar A Azalır 2a Azalır 3a 2a K doğrultusu ok yönünde a kadar döndürülürse Ä ve Ã'nin büyüklükleri için yapılan yorumlardan hangisi doğrudur? K E) F₂ ok
A Vektorunun aynı düzlemdeki K ve L doğrultularındaki bile-
şenleri Ä ve A 'dir.
.....
A
A
2a
AK
A) Azalır
B) Artar
C) Artar
Değişmez
D) Azalır Değişmez
E) Artar
Azalır
Azalır
Artar
3a
K doğrultusu ok yönünde a kadar döndürülürse A, ve A, 'nin
büyüklükleri için yapılan yorumlardan hangisi doğrudur?
2a
K
ok
Fizik
Vektörler
A Vektorunun aynı düzlemdeki K ve L doğrultularındaki bile- şenleri Ä ve A 'dir. ..... A A 2a AK A) Azalır B) Artar C) Artar Değişmez D) Azalır Değişmez E) Artar Azalır Azalır Artar 3a K doğrultusu ok yönünde a kadar döndürülürse A, ve A, 'nin büyüklükleri için yapılan yorumlardan hangisi doğrudur? 2a K ok
ÖRNEK SORU
Aynı düzlemdeki F₁, F2, F3, kuvvet-
lerinin bileşkesinin y doğrultusun-
da olması için gerekli en küçük
dördüncü kuvvetin büyüklüğü F
y'
x doğrultusunda olması için ge-
rekli en küçük dördüncü kuvve-
tin büyüklüğü F tir.
X
F
Buna göre,
Fy
ÇÖZÜM
F₂
3
A+y
K
F.
F₁
oranı kaçtır? (Bölmeler eşit aralıklıdır.)
+X
Mshulud obmelsüb inyA
lleistaq id hstönlev
-hitgehey idig bleblbles enhesü
ailelm
onög snuß
M=3+X Y
Fizik
Vektörler
ÖRNEK SORU Aynı düzlemdeki F₁, F2, F3, kuvvet- lerinin bileşkesinin y doğrultusun- da olması için gerekli en küçük dördüncü kuvvetin büyüklüğü F y' x doğrultusunda olması için ge- rekli en küçük dördüncü kuvve- tin büyüklüğü F tir. X F Buna göre, Fy ÇÖZÜM F₂ 3 A+y K F. F₁ oranı kaçtır? (Bölmeler eşit aralıklıdır.) +X Mshulud obmelsüb inyA lleistaq id hstönlev -hitgehey idig bleblbles enhesü ailelm onög snuß M=3+X Y
Nihat Bilgin Yayıncılık
Jopada
A) O
8. Büyüklükleri sırasıyla 5 N, 7 N ve F olan üç kuvv
Bu üç kuvvetin bileşkesinin minimum değeri k
bileşkesinin maksimum değeri 23 N dur.
N olur?
59)
rur
B) 1
C) 2
torford
D) 5
(Birih ka
He
11. Sürtünm
lemde
Fizik
Vektörler
Nihat Bilgin Yayıncılık Jopada A) O 8. Büyüklükleri sırasıyla 5 N, 7 N ve F olan üç kuvv Bu üç kuvvetin bileşkesinin minimum değeri k bileşkesinin maksimum değeri 23 N dur. N olur? 59) rur B) 1 C) 2 torford D) 5 (Birih ka He 11. Sürtünm lemde