Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

6. Nadir Öğretmen tahtaya ilk Türk beyliklerinin özellikleri olarak aşağıdaki bilgileri yazdıktan sonra öğrencilerinden bu özell

6. Nadir Öğretmen tahtaya ilk Türk beyliklerinin özellikleri
olarak aşağıdaki bilgileri yazdıktan sonra öğrencilerinden
bu özelliklere sahip beyliklere örnekler vermelerini
istemiştir.
•
Malazgirt Savaşı'ndan sonra Büyük Selçuklu Devleti'ne
bağlı olarak ku

6. Nadir Öğretmen tahtaya ilk Türk beyliklerinin özellikleri olarak aşağıdaki bilgileri yazdıktan sonra öğrencilerinden bu özelliklere sahip beyliklere örnekler vermelerini istemiştir. • Malazgirt Savaşı'ndan sonra Büyük Selçuklu Devleti'ne bağlı olarak kurulmuşlardır. Anadolu'nun Türkleşmesinde ve Islamlaşmasında etkili olmuşlardır. Fethettikleri yerlere Türkçe isimler vermişlerdir. Cami, medrese, kervansaray, köprü, çeşme gibi eserler yaptırarak Anadolu'yu bayındır hâle getirmişlerdir. Buna göre öğrencilerin Nadir Öğretmen'e cevap olarak aşağıdakilerden hangisini söylerse yanlış olur? A) Eretna Beyliği B) Mengücekliler C) Çaka Beyliği E) Artuklular D) Danişmentliler