Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

6) Orta Çağ, felsefeyi hemen işin başında, bilerek prati- gin -dinin ereklerinin- hizmetine koşmuştur. Ona göre felsefenin görec

6) Orta Çağ, felsefeyi hemen işin başında, bilerek prati-
gin -dinin ereklerinin- hizmetine koşmuştur. Ona göre
felsefenin göreceği iş, duygu ve kanılarda sağlam ve
tartışmasız olarak elde bulunani, pekiştirilmiş olanı, dü-
şünce ile açıklığa kavuşturmak v

6) Orta Çağ, felsefeyi hemen işin başında, bilerek prati- gin -dinin ereklerinin- hizmetine koşmuştur. Ona göre felsefenin göreceği iş, duygu ve kanılarda sağlam ve tartışmasız olarak elde bulunani, pekiştirilmiş olanı, dü- şünce ile açıklığa kavuşturmak ve kavramsal olarak dile getirmektir. Bu parçadan çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir? A) Tanrı buyruklarını akılla temellendirip anlaşılır hale getirmek, felsefenin biricik işlevidir. B) Felsefe, davranışların temelindeki nedenleri anlama işlevini yüklenmiştir. CyDin ile felsefe, aynı gerçekliği kavramaya çalışmıştır. D) Düşünmenin düzeyini üst boyutlara ulaştırmada di- nin işlevi önemlidir. E) Vahiyle gelen bilgilerin temellendirilmesini ancak dini çalışmalar Üstlenir. ibn Ruşd'e göre telsete ile din aynı memeden süt emen iki kardeş gibidir.