Soru:

6. PALME YAYINEVI 12 12 1 5 8 10 0, 1, 2, 3, 3, 4, 5 ve 6 sayıları şekilde gösterilen 8 kareye her karede bir sayı olacak şekild

6.
PALME
YAYINEVI
12
12
1
5 8
10
0, 1, 2, 3, 3, 4, 5 ve 6 sayıları şekilde gösterilen 8 kareye her
karede bir sayı olacak şekilde birer kez yazılacaktır. Satırlara
yazılan sayıların toplamları her satırın sağında, sütunlara yazı-
lacak sayıların toplamları

6. PALME YAYINEVI 12 12 1 5 8 10 0, 1, 2, 3, 3, 4, 5 ve 6 sayıları şekilde gösterilen 8 kareye her karede bir sayı olacak şekilde birer kez yazılacaktır. Satırlara yazılan sayıların toplamları her satırın sağında, sütunlara yazı- lacak sayıların toplamları ise her sütunun altında şekildeki gibi belirtilmiştir. Sayılar verilen bilgilere göre yerleştirildiğinde bir satıra ya- zılan sayıların çarpımı en çok kaç olabilir? A) 10 B) 24 C) 36 D) 40 E) 60

Soru Çözümünü Göster