İndirimi Kaçıranlar İçin Son Şans Bugün! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Basit Olayların Olasılıkları Soruları

olur?
D40
de fa-
de du-
ğu ye-
bir
ansa
E) 77
ACIL MATEMATIK
242
12. sınıfların tüm şubelerinde eşit sayıda öğrenc
olduğuna göre, y kaçtır?
A) 3
2x+24
12 12
12=20
4=6
13. Analitik düzlemde bir doğru üzerinde bulunan ve koordin
ları tam sayı olan noktalara o doğrunun Örgü Noktaları
Örnek: y=x doğrusunun örgü noktalarından bazıları ş
nir.
kildeki gibidir.
A) 3
2x=12+4
X=12+4
2
1. E
8. B
2. C
B) 4
9. C
(C) 6
3. E
10
1---
Buna göre, 2x - y = 12 doğrusunun örgü noktaların-
dan kaç tanesi analitik düzlemin dördüncü bölgesin-
dedir?
D) 12
0 1 2
-1 X>O
430
C) 5
4. B
11. D
5. B
12. C
D) 6
X
6. D
13. C
7. D
6x
1/593b = 1
28+5b=-11
olduğuna göre,
Son
-8
A)-
E) 7
at
3.
B)
106+6b =
--25b
-7
-195-5
b==
4(x + 1)
3x-20
denklem
olması iç
A) 6
4X-
3 x
XI
XJO
4
Lise Matematik
Basit Olayların Olasılıkları
olur? D40 de fa- de du- ğu ye- bir ansa E) 77 ACIL MATEMATIK 242 12. sınıfların tüm şubelerinde eşit sayıda öğrenc olduğuna göre, y kaçtır? A) 3 2x+24 12 12 12=20 4=6 13. Analitik düzlemde bir doğru üzerinde bulunan ve koordin ları tam sayı olan noktalara o doğrunun Örgü Noktaları Örnek: y=x doğrusunun örgü noktalarından bazıları ş nir. kildeki gibidir. A) 3 2x=12+4 X=12+4 2 1. E 8. B 2. C B) 4 9. C (C) 6 3. E 10 1--- Buna göre, 2x - y = 12 doğrusunun örgü noktaların- dan kaç tanesi analitik düzlemin dördüncü bölgesin- dedir? D) 12 0 1 2 -1 X>O 430 C) 5 4. B 11. D 5. B 12. C D) 6 X 6. D 13. C 7. D 6x 1/593b = 1 28+5b=-11 olduğuna göre, Son -8 A)- E) 7 at 3. B) 106+6b = --25b -7 -195-5 b== 4(x + 1) 3x-20 denklem olması iç A) 6 4X- 3 x XI XJO 4
B
1.
2022-TYT/ Temel Matematik
1. Bu testte 40 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kıs
2
3
A) 7
Bir küpün yüzeylerine karşılıklı yüzeylerindeki sayıların
toplamı 9 olacak şekilde 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 sayıları yazılıyor.
Bu küplerden sekiz tanesinin bazı yüzeyleri yapıştırılarak
aşağıdaki şekil elde ediliyor.
B
B) 6
2
S
34/3
u
Yapıştırılan herhangi iki yüzeydeki sayıların toplamı 10
olduğuna göre, ✩ ile ifade edilen sayı kaçtır?
C) 5
6
64 S/ST
7
TEMEL MATEMATIK TE
4
B
4
2
D) 4
E) 3
1
12
24
3.
ni YAYINLARI
Lise Matematik
Basit Olayların Olasılıkları
B 1. 2022-TYT/ Temel Matematik 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kıs 2 3 A) 7 Bir küpün yüzeylerine karşılıklı yüzeylerindeki sayıların toplamı 9 olacak şekilde 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 sayıları yazılıyor. Bu küplerden sekiz tanesinin bazı yüzeyleri yapıştırılarak aşağıdaki şekil elde ediliyor. B B) 6 2 S 34/3 u Yapıştırılan herhangi iki yüzeydeki sayıların toplamı 10 olduğuna göre, ✩ ile ifade edilen sayı kaçtır? C) 5 6 64 S/ST 7 TEMEL MATEMATIK TE 4 B 4 2 D) 4 E) 3 1 12 24 3. ni YAYINLARI
26.
60 m
Duvar
80 cm
Bir kenarına duvar örülmüş bahçenin duvar olmayan köşe-
lerine de gelecek şekilde kenarlarına ve köşegenlerine eşit
aralıklarla ağaç dikilecektir.
Buna göre, en az kaç ağaca ihtiyaç vardır?
A) 14
B) 15
C) 16
D) 17
E) 18
Lise Matematik
Basit Olayların Olasılıkları
26. 60 m Duvar 80 cm Bir kenarına duvar örülmüş bahçenin duvar olmayan köşe- lerine de gelecek şekilde kenarlarına ve köşegenlerine eşit aralıklarla ağaç dikilecektir. Buna göre, en az kaç ağaca ihtiyaç vardır? A) 14 B) 15 C) 16 D) 17 E) 18
81
81
8.
Istanbul'da bir şirkete ait dört araç her gün Avrupa ya
da Asya yakasına geçişler yapmaktadır. Geçişleri Av-
rupa Tüneli, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sul-
tan Mehmet Köprüsü ya da Yavuz Sultan Selim Köp-
rüsünden yapmaktadırlar. Araçlar bir önceki gün ge-
çiş yaptıkları yerden ikinci gün geçmemekte, diğer
geçiş alternatiflerini düşünmektedir. Aşağıdaki tablo-
da araçların pazartesi kullandıkları geçişler gösteril-
miştir.
AS3.
303
3.1.14332
-192
Araç
A
3
>>
BC
D
Pazartesi geçiş yaptığı yer
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 3
Avrasya Tüneli
Buna göre salı günü dört aracın hepsinin farklı yer-
den geçiş yapma olasılığı kaçtır?
9/3 c) -/-/
15 Temmuz Şehitler Köprüsü
Yavuz Sultan Selim Köprüsü
A
A
A
D) 1/3
18
Lise Matematik
Basit Olayların Olasılıkları
81 81 8. Istanbul'da bir şirkete ait dört araç her gün Avrupa ya da Asya yakasına geçişler yapmaktadır. Geçişleri Av- rupa Tüneli, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sul- tan Mehmet Köprüsü ya da Yavuz Sultan Selim Köp- rüsünden yapmaktadırlar. Araçlar bir önceki gün ge- çiş yaptıkları yerden ikinci gün geçmemekte, diğer geçiş alternatiflerini düşünmektedir. Aşağıdaki tablo- da araçların pazartesi kullandıkları geçişler gösteril- miştir. AS3. 303 3.1.14332 -192 Araç A 3 >> BC D Pazartesi geçiş yaptığı yer Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 3 Avrasya Tüneli Buna göre salı günü dört aracın hepsinin farklı yer- den geçiş yapma olasılığı kaçtır? 9/3 c) -/-/ 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Yavuz Sultan Selim Köprüsü A A A D) 1/3 18
3. Aşağıda y = f(x) ve y = g(x) fonksiyonlarının grafikleri
verilmiştir.
y
41
-2
-4
-5
O
346
1
1
y = f(x)
y = g(x)
27
X
Buna göre, f(4) + g(0) − f(3) ifadesinin değeri kaçtır?
-
A)-4
B) -2
C) 1
E) 7
D)5
Lise Matematik
Basit Olayların Olasılıkları
3. Aşağıda y = f(x) ve y = g(x) fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. y 41 -2 -4 -5 O 346 1 1 y = f(x) y = g(x) 27 X Buna göre, f(4) + g(0) − f(3) ifadesinin değeri kaçtır? - A)-4 B) -2 C) 1 E) 7 D)5
27.
Bir torbada 3 san, 4 pembe mendil vardır. Torbadan
geri atılmamak üzere art arda iki mendil çekiliyor.
Çekilen mendillerden birincinin sarı, ikincinin pem-
be olma olasılığı kaçtır?
A)
10
21
B)
8
21
(C)/1/20
3
D)
13
42
7
Lise Matematik
Basit Olayların Olasılıkları
27. Bir torbada 3 san, 4 pembe mendil vardır. Torbadan geri atılmamak üzere art arda iki mendil çekiliyor. Çekilen mendillerden birincinin sarı, ikincinin pem- be olma olasılığı kaçtır? A) 10 21 B) 8 21 (C)/1/20 3 D) 13 42 7
Buna göre, Cemil kaç farklı şekilde gidip dönebilir?
E) 12
A) 72
u C.
ya
B) 48
A) 380
C) 36
49.4:2
6₁
5. 2020-2021 Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu futbol sezonunda 21 ta-
kım ile oynanma kararı alındı.
D) 24
Pandemiden dolayı her bir takım birbiriyle birer kez maç
yaparak ligi tamamlama kararı alınsaydı, ligin başından
sonuna kadar toplamda kaç maç yapılırdı?
B) 400 C) 420
(1.1) 1 mag
20.1
19
D) 441
ANNN
uul
E) 450
Lise Matematik
Basit Olayların Olasılıkları
Buna göre, Cemil kaç farklı şekilde gidip dönebilir? E) 12 A) 72 u C. ya B) 48 A) 380 C) 36 49.4:2 6₁ 5. 2020-2021 Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu futbol sezonunda 21 ta- kım ile oynanma kararı alındı. D) 24 Pandemiden dolayı her bir takım birbiriyle birer kez maç yaparak ligi tamamlama kararı alınsaydı, ligin başından sonuna kadar toplamda kaç maç yapılırdı? B) 400 C) 420 (1.1) 1 mag 20.1 19 D) 441 ANNN uul E) 450
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11
1
2 3 4 5
6
7 8 9 10
Yukarıdaki görselde bir otoparkın park yerleri numa-
ralandırılmıştır. Umut ve Ceren bu otoparkta görselde
verilen park yerlerinden birine arabalarını park etmiş-
lerdir.
• Umut numarasında 2 tane çarpanı olan,
• Ceren ise numarasında 3 tane çarpanı olan yerler-
den birine park etmiştir.
Buna göre, Umut ve Ceren'in arabalarını karşılıklı
park etme olasılığı kaçtır?
Lise Matematik
Basit Olayların Olasılıkları
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Yukarıdaki görselde bir otoparkın park yerleri numa- ralandırılmıştır. Umut ve Ceren bu otoparkta görselde verilen park yerlerinden birine arabalarını park etmiş- lerdir. • Umut numarasında 2 tane çarpanı olan, • Ceren ise numarasında 3 tane çarpanı olan yerler- den birine park etmiştir. Buna göre, Umut ve Ceren'in arabalarını karşılıklı park etme olasılığı kaçtır?
nda
ac
Örnek (14)
Çözümü Siz Yapınız
Yukarıda iplerde asılı olan 10 tane sarımsak bulunmaktadır.
Her ipte bulunan sarımsaklardan alttaki koparılmadan üstteki
ya da aradaki sarımsak koparılmayacaktır. Bir aşçı bu sarım-
sakların hepsini belirtilen kurala göre koparacaktır.
Buna göre, bu aşçı bütün sarımsakları kaç farklı biçimde
koparabilir?
10. SINIF MODÜ
Lise Matematik
Basit Olayların Olasılıkları
nda ac Örnek (14) Çözümü Siz Yapınız Yukarıda iplerde asılı olan 10 tane sarımsak bulunmaktadır. Her ipte bulunan sarımsaklardan alttaki koparılmadan üstteki ya da aradaki sarımsak koparılmayacaktır. Bir aşçı bu sarım- sakların hepsini belirtilen kurala göre koparacaktır. Buna göre, bu aşçı bütün sarımsakları kaç farklı biçimde koparabilir? 10. SINIF MODÜ
neme
T-
r
6. Aşağıda her katında 2 daire ve zemin katında dükkan bu-
lunan 10 katlı bir apartman verilmiştir.
alipinahay
160 000
Bu apartmandan Mehmet Bey kat numarası tek asal sayı
ud nothi
olan bir kattan, Ali Bey ise kat numarası çift sayı olan bir
kattan rastgele bir daire almıştır.
8
Buna göre, Mehmet Bey ile Ali Bey apartmanın aynı
tarafından (sağ veya sol) daire almış olma olasılığı
kaçtır?
C) 1/12
A) 6
Dükkan
15
B) //
D)
Lise Matematik
Basit Olayların Olasılıkları
neme T- r 6. Aşağıda her katında 2 daire ve zemin katında dükkan bu- lunan 10 katlı bir apartman verilmiştir. alipinahay 160 000 Bu apartmandan Mehmet Bey kat numarası tek asal sayı ud nothi olan bir kattan, Ali Bey ise kat numarası çift sayı olan bir kattan rastgele bir daire almıştır. 8 Buna göre, Mehmet Bey ile Ali Bey apartmanın aynı tarafından (sağ veya sol) daire almış olma olasılığı kaçtır? C) 1/12 A) 6 Dükkan 15 B) // D)
12. Aşağıda şekil 1 de verilen 15 birim kareden oluşan
dikdörtgenin her satır ve her sütununda yalnız bir kare
boyanarak şekil 2 deki gibi desenler oluşturulacaktır.
Şekil 1
Şekil 2
Buna göre, en çok kaç farklı desen elde edilebilir?
A) 50
B) 60
C) 80
D) 120
E) 125
Lise Matematik
Basit Olayların Olasılıkları
12. Aşağıda şekil 1 de verilen 15 birim kareden oluşan dikdörtgenin her satır ve her sütununda yalnız bir kare boyanarak şekil 2 deki gibi desenler oluşturulacaktır. Şekil 1 Şekil 2 Buna göre, en çok kaç farklı desen elde edilebilir? A) 50 B) 60 C) 80 D) 120 E) 125
2. 4 doktor ve 3 hemşireden oluşan 7 kişilik grup düz bir
sıraya oturacaklardır.
Buna göre, 2 doktor arasına 1 hemşire gelmek şar-
tıyla bu yedi kişi sıraya kaç farklı şekilde oturabi-
lirler?
A) 4-3!
D) 31-4!
B) 3!-3!
E) 6!
C) 3!-3!-2!
Lise Matematik
Basit Olayların Olasılıkları
2. 4 doktor ve 3 hemşireden oluşan 7 kişilik grup düz bir sıraya oturacaklardır. Buna göre, 2 doktor arasına 1 hemşire gelmek şar- tıyla bu yedi kişi sıraya kaç farklı şekilde oturabi- lirler? A) 4-3! D) 31-4! B) 3!-3! E) 6! C) 3!-3!-2!
y
7. Her birinin üzerine 1 den 6 ya kadar sayılar yazılı olan üç
Küp birbirine yapıştırılarak masanın üzerine şekildeki gibi
konuluyor.
3 42
Buna göre, küplerin görünen yüzeylerindeki sayıların
toplamı en çok kaç olabilir?
A) 44
B) 46
C) 48
D) 49
E) 50
Lise Matematik
Basit Olayların Olasılıkları
y 7. Her birinin üzerine 1 den 6 ya kadar sayılar yazılı olan üç Küp birbirine yapıştırılarak masanın üzerine şekildeki gibi konuluyor. 3 42 Buna göre, küplerin görünen yüzeylerindeki sayıların toplamı en çok kaç olabilir? A) 44 B) 46 C) 48 D) 49 E) 50
R ÖDEV FÖYÜ
Permütasyon - Test
1.
A={1, 2, 3, 4, 5, 6}
kümesinin elemanları birer kez kullanılarak 6 basamaklı sa-
yılar yazılacaktır.
Yazılan bu sayıların kaç tanesinde 2 ve 3 rakamları 5
rakamının solunda kalır?
A) 160
B) 184
C) 210
D) 220 E) 240
lisay nalan
Lise Matematik
Basit Olayların Olasılıkları
R ÖDEV FÖYÜ Permütasyon - Test 1. A={1, 2, 3, 4, 5, 6} kümesinin elemanları birer kez kullanılarak 6 basamaklı sa- yılar yazılacaktır. Yazılan bu sayıların kaç tanesinde 2 ve 3 rakamları 5 rakamının solunda kalır? A) 160 B) 184 C) 210 D) 220 E) 240 lisay nalan
9 birim kareden oluşan 3x3 boyutlarındaki şekildeki
tablonun rastgele 2 tane birim karesi aynı renk boya
ile boyanacaktır.
Buna göre, boyanan karelerin yalnızca birer köşe-
lerinin ortak olma olasılığı kaçtır?
B) 1/14
C) ²/2
D) -1/3
5
18
A)-
72
E) 1/1/2
Lise Matematik
Basit Olayların Olasılıkları
9 birim kareden oluşan 3x3 boyutlarındaki şekildeki tablonun rastgele 2 tane birim karesi aynı renk boya ile boyanacaktır. Buna göre, boyanan karelerin yalnızca birer köşe- lerinin ortak olma olasılığı kaçtır? B) 1/14 C) ²/2 D) -1/3 5 18 A)- 72 E) 1/1/2
Şekilde birbirine komşu kare bölümlerden oluşan, özel
tasarlanmış bir bilardo masası gösterilmiştir.
HER
2.2.2
A
B
Ortak kenarı olan bölümlere komşu bölümler denmekte-
dir. Bilardo topu her vuruşta birbirine komşu bölümlerden
yalnız birine geçebilmektedir.
4
Yeşil köşede bulunan bilardo topu dört vuruş yapılarak
kırmızı bölümlerde bulunan deliklere sokulacaktır.
E
Buna göre, topun C deliğine girme olasılığı kaçtır?
B) C)
5
16
38
72
D) 1/12
E)
500
8
Lise Matematik
Basit Olayların Olasılıkları
Şekilde birbirine komşu kare bölümlerden oluşan, özel tasarlanmış bir bilardo masası gösterilmiştir. HER 2.2.2 A B Ortak kenarı olan bölümlere komşu bölümler denmekte- dir. Bilardo topu her vuruşta birbirine komşu bölümlerden yalnız birine geçebilmektedir. 4 Yeşil köşede bulunan bilardo topu dört vuruş yapılarak kırmızı bölümlerde bulunan deliklere sokulacaktır. E Buna göre, topun C deliğine girme olasılığı kaçtır? B) C) 5 16 38 72 D) 1/12 E) 500 8