Basit Olayların Olasılıkları Soruları

olur?
D40
de fa-
de du-
ğu ye-
bir
ansa
E) 77
ACIL MATEMATIK
242
12. sınıfların tüm şubelerinde eşit sayıda öğrenc
olduğuna göre, y kaçtır?
A) 3
2x+24
12 12
12=20
4=6
13. Analitik düzlemde bir doğru üzerinde bulunan ve koordin
ları tam sayı olan noktalara o doğrunun Örgü Noktaları
Örnek: y=x doğrusunun örgü noktalarından bazıları ş
nir.
kildeki gibidir.
A) 3
2x=12+4
X=12+4
2
1. E
8. B
2. C
B) 4
9. C
(C) 6
3. E
10
1---
Buna göre, 2x - y = 12 doğrusunun örgü noktaların-
dan kaç tanesi analitik düzlemin dördüncü bölgesin-
dedir?
D) 12
0 1 2
-1 X>O
430
C) 5
4. B
11. D
5. B
12. C
D) 6
X
6. D
13. C
7. D
6x
1/593b = 1
28+5b=-11
olduğuna göre,
Son
-8
A)-
E) 7
at
3.
B)
106+6b =
--25b
-7
-195-5
b==
4(x + 1)
3x-20
denklem
olması iç
A) 6
4X-
3 x
XI
XJO
4
Lise Matematik
Basit Olayların Olasılıkları
olur? D40 de fa- de du- ğu ye- bir ansa E) 77 ACIL MATEMATIK 242 12. sınıfların tüm şubelerinde eşit sayıda öğrenc olduğuna göre, y kaçtır? A) 3 2x+24 12 12 12=20 4=6 13. Analitik düzlemde bir doğru üzerinde bulunan ve koordin ları tam sayı olan noktalara o doğrunun Örgü Noktaları Örnek: y=x doğrusunun örgü noktalarından bazıları ş nir. kildeki gibidir. A) 3 2x=12+4 X=12+4 2 1. E 8. B 2. C B) 4 9. C (C) 6 3. E 10 1--- Buna göre, 2x - y = 12 doğrusunun örgü noktaların- dan kaç tanesi analitik düzlemin dördüncü bölgesin- dedir? D) 12 0 1 2 -1 X>O 430 C) 5 4. B 11. D 5. B 12. C D) 6 X 6. D 13. C 7. D 6x 1/593b = 1 28+5b=-11 olduğuna göre, Son -8 A)- E) 7 at 3. B) 106+6b = --25b -7 -195-5 b== 4(x + 1) 3x-20 denklem olması iç A) 6 4X- 3 x XI XJO 4
KURUL
MANTIK ve DENF
5. Bir matematik modellemesi ab iki basamaklı sayısı üze-
rine kurgulanır. Model 15 sayısına aşağıdaki kuralı uy-
gulayarak başlar.
ab + 2 (a + b)
işlemin sonucu bir sonraki ab sayısı olarak kullanılır ve
örüntü devam ettirilir.
Birinci sayı 15 olduğuna göre, 5. sayı kaç olur?
A) 77
B) 78
C) 79
D) 80
E) 81
7. Bi
U
S
Lise Matematik
Basit Olayların Olasılıkları
KURUL MANTIK ve DENF 5. Bir matematik modellemesi ab iki basamaklı sayısı üze- rine kurgulanır. Model 15 sayısına aşağıdaki kuralı uy- gulayarak başlar. ab + 2 (a + b) işlemin sonucu bir sonraki ab sayısı olarak kullanılır ve örüntü devam ettirilir. Birinci sayı 15 olduğuna göre, 5. sayı kaç olur? A) 77 B) 78 C) 79 D) 80 E) 81 7. Bi U S
64
cük
80
7. nt
2
Buna göre,
6. Aşağıda verilen tablodaki karelere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
kamları birer defa olmak üzere yerleştiriliyor. Her bir satırdaki
büyük rakam o satırın en sağ tarafına yazılıyor.
Örnek:
7
246=^(^²+²)
1
8
4
3
155 n=1
9
4
LO
5
6
7
6
CO
3 9
6 6
4
boyalı karelerde bulunan sayıların toplamı en az kaçtır?
A) 9
B) 10
C) 11 0 D) 12 sa (E)
Lise Matematik
Basit Olayların Olasılıkları
64 cük 80 7. nt 2 Buna göre, 6. Aşağıda verilen tablodaki karelere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kamları birer defa olmak üzere yerleştiriliyor. Her bir satırdaki büyük rakam o satırın en sağ tarafına yazılıyor. Örnek: 7 246=^(^²+²) 1 8 4 3 155 n=1 9 4 LO 5 6 7 6 CO 3 9 6 6 4 boyalı karelerde bulunan sayıların toplamı en az kaçtır? A) 9 B) 10 C) 11 0 D) 12 sa (E)
B
1.
2022-TYT/ Temel Matematik
1. Bu testte 40 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kıs
2
3
A) 7
Bir küpün yüzeylerine karşılıklı yüzeylerindeki sayıların
toplamı 9 olacak şekilde 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 sayıları yazılıyor.
Bu küplerden sekiz tanesinin bazı yüzeyleri yapıştırılarak
aşağıdaki şekil elde ediliyor.
B
B) 6
2
S
34/3
u
Yapıştırılan herhangi iki yüzeydeki sayıların toplamı 10
olduğuna göre, ✩ ile ifade edilen sayı kaçtır?
C) 5
6
64 S/ST
7
TEMEL MATEMATIK TE
4
B
4
2
D) 4
E) 3
1
12
24
3.
ni YAYINLARI
Lise Matematik
Basit Olayların Olasılıkları
B 1. 2022-TYT/ Temel Matematik 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kıs 2 3 A) 7 Bir küpün yüzeylerine karşılıklı yüzeylerindeki sayıların toplamı 9 olacak şekilde 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 sayıları yazılıyor. Bu küplerden sekiz tanesinin bazı yüzeyleri yapıştırılarak aşağıdaki şekil elde ediliyor. B B) 6 2 S 34/3 u Yapıştırılan herhangi iki yüzeydeki sayıların toplamı 10 olduğuna göre, ✩ ile ifade edilen sayı kaçtır? C) 5 6 64 S/ST 7 TEMEL MATEMATIK TE 4 B 4 2 D) 4 E) 3 1 12 24 3. ni YAYINLARI
3.
1, 2, 4, 5, 6
rakamları kullanılarak yazılacak dört basamaklı ra-
kamları tekrarsız ABCD doğal sayısının rakamları ara-
sında
A+ D=B+ C
bağıntısı var ise bu kurala uygun en büyük ABCD
doğal sayısı ile en küçük ABCD doğal sayılarının
toplamı nedir?
A) 5684
D) 7777
B) 6968
E) 8100
C) 7272
Lise Matematik
Basit Olayların Olasılıkları
3. 1, 2, 4, 5, 6 rakamları kullanılarak yazılacak dört basamaklı ra- kamları tekrarsız ABCD doğal sayısının rakamları ara- sında A+ D=B+ C bağıntısı var ise bu kurala uygun en büyük ABCD doğal sayısı ile en küçük ABCD doğal sayılarının toplamı nedir? A) 5684 D) 7777 B) 6968 E) 8100 C) 7272
26.
60 m
Duvar
80 cm
Bir kenarına duvar örülmüş bahçenin duvar olmayan köşe-
lerine de gelecek şekilde kenarlarına ve köşegenlerine eşit
aralıklarla ağaç dikilecektir.
Buna göre, en az kaç ağaca ihtiyaç vardır?
A) 14
B) 15
C) 16
D) 17
E) 18
Lise Matematik
Basit Olayların Olasılıkları
26. 60 m Duvar 80 cm Bir kenarına duvar örülmüş bahçenin duvar olmayan köşe- lerine de gelecek şekilde kenarlarına ve köşegenlerine eşit aralıklarla ağaç dikilecektir. Buna göre, en az kaç ağaca ihtiyaç vardır? A) 14 B) 15 C) 16 D) 17 E) 18
81
81
8.
Istanbul'da bir şirkete ait dört araç her gün Avrupa ya
da Asya yakasına geçişler yapmaktadır. Geçişleri Av-
rupa Tüneli, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sul-
tan Mehmet Köprüsü ya da Yavuz Sultan Selim Köp-
rüsünden yapmaktadırlar. Araçlar bir önceki gün ge-
çiş yaptıkları yerden ikinci gün geçmemekte, diğer
geçiş alternatiflerini düşünmektedir. Aşağıdaki tablo-
da araçların pazartesi kullandıkları geçişler gösteril-
miştir.
AS3.
303
3.1.14332
-192
Araç
A
3
>>
BC
D
Pazartesi geçiş yaptığı yer
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 3
Avrasya Tüneli
Buna göre salı günü dört aracın hepsinin farklı yer-
den geçiş yapma olasılığı kaçtır?
9/3 c) -/-/
15 Temmuz Şehitler Köprüsü
Yavuz Sultan Selim Köprüsü
A
A
A
D) 1/3
18
Lise Matematik
Basit Olayların Olasılıkları
81 81 8. Istanbul'da bir şirkete ait dört araç her gün Avrupa ya da Asya yakasına geçişler yapmaktadır. Geçişleri Av- rupa Tüneli, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sul- tan Mehmet Köprüsü ya da Yavuz Sultan Selim Köp- rüsünden yapmaktadırlar. Araçlar bir önceki gün ge- çiş yaptıkları yerden ikinci gün geçmemekte, diğer geçiş alternatiflerini düşünmektedir. Aşağıdaki tablo- da araçların pazartesi kullandıkları geçişler gösteril- miştir. AS3. 303 3.1.14332 -192 Araç A 3 >> BC D Pazartesi geçiş yaptığı yer Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 3 Avrasya Tüneli Buna göre salı günü dört aracın hepsinin farklı yer- den geçiş yapma olasılığı kaçtır? 9/3 c) -/-/ 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Yavuz Sultan Selim Köprüsü A A A D) 1/3 18
3. Aşağıda y = f(x) ve y = g(x) fonksiyonlarının grafikleri
verilmiştir.
y
41
-2
-4
-5
O
346
1
1
y = f(x)
y = g(x)
27
X
Buna göre, f(4) + g(0) − f(3) ifadesinin değeri kaçtır?
-
A)-4
B) -2
C) 1
E) 7
D)5
Lise Matematik
Basit Olayların Olasılıkları
3. Aşağıda y = f(x) ve y = g(x) fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. y 41 -2 -4 -5 O 346 1 1 y = f(x) y = g(x) 27 X Buna göre, f(4) + g(0) − f(3) ifadesinin değeri kaçtır? - A)-4 B) -2 C) 1 E) 7 D)5
27.
Bir torbada 3 san, 4 pembe mendil vardır. Torbadan
geri atılmamak üzere art arda iki mendil çekiliyor.
Çekilen mendillerden birincinin sarı, ikincinin pem-
be olma olasılığı kaçtır?
A)
10
21
B)
8
21
(C)/1/20
3
D)
13
42
7
Lise Matematik
Basit Olayların Olasılıkları
27. Bir torbada 3 san, 4 pembe mendil vardır. Torbadan geri atılmamak üzere art arda iki mendil çekiliyor. Çekilen mendillerden birincinin sarı, ikincinin pem- be olma olasılığı kaçtır? A) 10 21 B) 8 21 (C)/1/20 3 D) 13 42 7
Buna göre, Cemil kaç farklı şekilde gidip dönebilir?
E) 12
A) 72
u C.
ya
B) 48
A) 380
C) 36
49.4:2
6₁
5. 2020-2021 Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu futbol sezonunda 21 ta-
kım ile oynanma kararı alındı.
D) 24
Pandemiden dolayı her bir takım birbiriyle birer kez maç
yaparak ligi tamamlama kararı alınsaydı, ligin başından
sonuna kadar toplamda kaç maç yapılırdı?
B) 400 C) 420
(1.1) 1 mag
20.1
19
D) 441
ANNN
uul
E) 450
Lise Matematik
Basit Olayların Olasılıkları
Buna göre, Cemil kaç farklı şekilde gidip dönebilir? E) 12 A) 72 u C. ya B) 48 A) 380 C) 36 49.4:2 6₁ 5. 2020-2021 Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu futbol sezonunda 21 ta- kım ile oynanma kararı alındı. D) 24 Pandemiden dolayı her bir takım birbiriyle birer kez maç yaparak ligi tamamlama kararı alınsaydı, ligin başından sonuna kadar toplamda kaç maç yapılırdı? B) 400 C) 420 (1.1) 1 mag 20.1 19 D) 441 ANNN uul E) 450
8 31
81
Istanbul'da bir şirkete ait dört araç her gün Avrupa ya
da Asya yakasına geçişler yapmaktadır. Geçişleri Av-
rupa Tüneli, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sul-
tan Mehmet Köprüsü ya da Yavuz Sultan Selim Köp-
rüsünden yapmaktadırlar. Araçlar bir önceki gün ge-
çiş yaptıkları yerden ikinci gün geçmemekte, diğer
geçiş alternatiflerini düşünmektedir. Aşağıdaki tablo-
da araçların pazartesi kullandıkları geçişler gösteril-
miştir.
ASS.
BI3
3.1.14332
Araç
A
B
C
D
1
Pazartesi geçiş yaptığı yer
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 3
Avrasya Tüneli
Buna göre salı günü dört aracın hepsinin farklı yer-
den geçiş yapma olasılığı kaçtır?
B)
15 Temmuz Şehitler Köprüsü
Yavuz Sultan Selim Köprüsü
333
A
3
A
D)
18
Lise Matematik
Basit Olayların Olasılıkları
8 31 81 Istanbul'da bir şirkete ait dört araç her gün Avrupa ya da Asya yakasına geçişler yapmaktadır. Geçişleri Av- rupa Tüneli, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sul- tan Mehmet Köprüsü ya da Yavuz Sultan Selim Köp- rüsünden yapmaktadırlar. Araçlar bir önceki gün ge- çiş yaptıkları yerden ikinci gün geçmemekte, diğer geçiş alternatiflerini düşünmektedir. Aşağıdaki tablo- da araçların pazartesi kullandıkları geçişler gösteril- miştir. ASS. BI3 3.1.14332 Araç A B C D 1 Pazartesi geçiş yaptığı yer Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 3 Avrasya Tüneli Buna göre salı günü dört aracın hepsinin farklı yer- den geçiş yapma olasılığı kaçtır? B) 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Yavuz Sultan Selim Köprüsü 333 A 3 A D) 18
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11
1
2 3 4 5
6
7 8 9 10
Yukarıdaki görselde bir otoparkın park yerleri numa-
ralandırılmıştır. Umut ve Ceren bu otoparkta görselde
verilen park yerlerinden birine arabalarını park etmiş-
lerdir.
• Umut numarasında 2 tane çarpanı olan,
• Ceren ise numarasında 3 tane çarpanı olan yerler-
den birine park etmiştir.
Buna göre, Umut ve Ceren'in arabalarını karşılıklı
park etme olasılığı kaçtır?
Lise Matematik
Basit Olayların Olasılıkları
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Yukarıdaki görselde bir otoparkın park yerleri numa- ralandırılmıştır. Umut ve Ceren bu otoparkta görselde verilen park yerlerinden birine arabalarını park etmiş- lerdir. • Umut numarasında 2 tane çarpanı olan, • Ceren ise numarasında 3 tane çarpanı olan yerler- den birine park etmiştir. Buna göre, Umut ve Ceren'in arabalarını karşılıklı park etme olasılığı kaçtır?
nda
ac
Örnek (14)
Çözümü Siz Yapınız
Yukarıda iplerde asılı olan 10 tane sarımsak bulunmaktadır.
Her ipte bulunan sarımsaklardan alttaki koparılmadan üstteki
ya da aradaki sarımsak koparılmayacaktır. Bir aşçı bu sarım-
sakların hepsini belirtilen kurala göre koparacaktır.
Buna göre, bu aşçı bütün sarımsakları kaç farklı biçimde
koparabilir?
10. SINIF MODÜ
Lise Matematik
Basit Olayların Olasılıkları
nda ac Örnek (14) Çözümü Siz Yapınız Yukarıda iplerde asılı olan 10 tane sarımsak bulunmaktadır. Her ipte bulunan sarımsaklardan alttaki koparılmadan üstteki ya da aradaki sarımsak koparılmayacaktır. Bir aşçı bu sarım- sakların hepsini belirtilen kurala göre koparacaktır. Buna göre, bu aşçı bütün sarımsakları kaç farklı biçimde koparabilir? 10. SINIF MODÜ
MATEMATİK
26.
DUGUR
DERNEK
A)
cas
2
19
Cebollen Br C
CAKALLARLA
D)
(20)
PARDON
HASTASIYIZ
DEDES
SURGUN INE
Evdeki TV'sinde film izlemek isteyen Erkan
Bey, ekranda gördüğü 20 film önerisinden 4
tanesinin kendi sevdiği türden, 5 tanesininde
eşinin sevdiği türden olduğunu görüyor.
3
20
ICIME
SEYTAN
2 film izleyecek olan Erkan Bey'in seçtiği
filmlerden birinin kendi birininde eşinin sev-
diği türden olma ihtimali nedir?
B) 21
KAÇTI
ARKADAS
saffe
E) 21
C)
20
28.
IC
1
Lise Matematik
Basit Olayların Olasılıkları
MATEMATİK 26. DUGUR DERNEK A) cas 2 19 Cebollen Br C CAKALLARLA D) (20) PARDON HASTASIYIZ DEDES SURGUN INE Evdeki TV'sinde film izlemek isteyen Erkan Bey, ekranda gördüğü 20 film önerisinden 4 tanesinin kendi sevdiği türden, 5 tanesininde eşinin sevdiği türden olduğunu görüyor. 3 20 ICIME SEYTAN 2 film izleyecek olan Erkan Bey'in seçtiği filmlerden birinin kendi birininde eşinin sev- diği türden olma ihtimali nedir? B) 21 KAÇTI ARKADAS saffe E) 21 C) 20 28. IC 1
1. Aşağıda yedi kişi ve bu kişilerin yaşları verilmiştir.
Yaş
14
15
13
16
17
18
12
Kemal
Mert
Nail
Osman
Polat
Rıza
Salih
Bu yedi kişiden yaşları ardışık tam sayı olacak şekilde
dört kişi seçilerek bir ekip oluşturuluyor.
pri
Buna göre, bu ekipte Kemal'in bulunup Salih'in bu-
bid nie w
lunmama olasılığı kaçtır?
amis side opt
1.
1 A
C)
inys A) isqe B)
8
6
4
igmesto mio gimis nisb (160 Ty
1
D)
1|3
CUTE) 2
2.
Lise Matematik
Basit Olayların Olasılıkları
1. Aşağıda yedi kişi ve bu kişilerin yaşları verilmiştir. Yaş 14 15 13 16 17 18 12 Kemal Mert Nail Osman Polat Rıza Salih Bu yedi kişiden yaşları ardışık tam sayı olacak şekilde dört kişi seçilerek bir ekip oluşturuluyor. pri Buna göre, bu ekipte Kemal'in bulunup Salih'in bu- bid nie w lunmama olasılığı kaçtır? amis side opt 1. 1 A C) inys A) isqe B) 8 6 4 igmesto mio gimis nisb (160 Ty 1 D) 1|3 CUTE) 2 2.
neme
T-
r
6. Aşağıda her katında 2 daire ve zemin katında dükkan bu-
lunan 10 katlı bir apartman verilmiştir.
alipinahay
160 000
Bu apartmandan Mehmet Bey kat numarası tek asal sayı
ud nothi
olan bir kattan, Ali Bey ise kat numarası çift sayı olan bir
kattan rastgele bir daire almıştır.
8
Buna göre, Mehmet Bey ile Ali Bey apartmanın aynı
tarafından (sağ veya sol) daire almış olma olasılığı
kaçtır?
C) 1/12
A) 6
Dükkan
15
B) //
D)
Lise Matematik
Basit Olayların Olasılıkları
neme T- r 6. Aşağıda her katında 2 daire ve zemin katında dükkan bu- lunan 10 katlı bir apartman verilmiştir. alipinahay 160 000 Bu apartmandan Mehmet Bey kat numarası tek asal sayı ud nothi olan bir kattan, Ali Bey ise kat numarası çift sayı olan bir kattan rastgele bir daire almıştır. 8 Buna göre, Mehmet Bey ile Ali Bey apartmanın aynı tarafından (sağ veya sol) daire almış olma olasılığı kaçtır? C) 1/12 A) 6 Dükkan 15 B) // D)