Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

6- Saray içinde bir sanatçı örgütlenmesi olan Ehli Hirefte yer alan nakkaşlar tarafından üretilen desenler, İmparatorluk sınırla

6- Saray içinde bir sanatçı örgütlenmesi olan Ehli Hirefte yer alan
nakkaşlar tarafından üretilen desenler, İmparatorluk sınırları içinde
bulunan çeşitli merkezlerdeki sanatçılar tarafından da örnek alınırdı.
Bu uygulamanın, Osmanlı sanatında aşağıdakilerd

6- Saray içinde bir sanatçı örgütlenmesi olan Ehli Hirefte yer alan nakkaşlar tarafından üretilen desenler, İmparatorluk sınırları içinde bulunan çeşitli merkezlerdeki sanatçılar tarafından da örnek alınırdı. Bu uygulamanın, Osmanlı sanatında aşağıdakilerden hangisinde etkili olduğu savunulabilir? A) Bezeme örneklerinin minyatürle sınırlı kalmasında B) Üslup birliğinin sağlanması ve korunmasında C) iç mimaride kalem işi süslemeleriyle yetinilmesinde D) Hat sanatının ortaya çıkmasında E) Minyatüre yalnız tarihî konulu yazmalarda rastlanılmasında