Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

6. Toplumu ilgilendiren bir konunun dinleyiciler önünde, sohbet havası içinde, uzmanları tarafından tartışıldığı konuşmalara den

6.
Toplumu ilgilendiren bir konunun dinleyiciler önünde,
sohbet havası içinde, uzmanları tarafından tartışıldığı
konuşmalara denir. Amaç, bir konuda karara varmak-
tan çok konuyu çeşitli yönleriyle aydınlatmak, konuyla
ilgili farklı görüş ve anlayışları or

6. Toplumu ilgilendiren bir konunun dinleyiciler önünde, sohbet havası içinde, uzmanları tarafından tartışıldığı konuşmalara denir. Amaç, bir konuda karara varmak- tan çok konuyu çeşitli yönleriyle aydınlatmak, konuyla ilgili farklı görüş ve anlayışları ortaya koymaktır. Bir başkan ve 3 ile 6 arasında değişen konuşmacı vardır. Konuşmacılar, uzmanı oldukları konunun farklı yönlerini ele alırlar. Bu parçada açıklanan sözlü anlatım yöntemi aşağı- dakilerden hangisidir? A) Sunum B) Açık oturum C) Panel D) Münazara E) Sempozyum