Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

6 ve 7. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız. Vaktiyle bugünkü İçel ilimizin bulunduğu bölgede hâkim olan bir bey varmış.

6 ve 7. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.
Vaktiyle bugünkü İçel ilimizin bulunduğu bölgede hâkim olan bir bey varmış. Bu beyin bir kızı olur. Baba da devrin ädetine
uyarak kızını bir kâhine götürür ve onun geleceği hakkında bilgi edinmek ister. K

6 ve 7. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız. Vaktiyle bugünkü İçel ilimizin bulunduğu bölgede hâkim olan bir bey varmış. Bu beyin bir kızı olur. Baba da devrin ädetine uyarak kızını bir kâhine götürür ve onun geleceği hakkında bilgi edinmek ister. Kähin, kızın on dokuz yaşına girince bir yılan tarafından sokulmak suretiyle öleceğini söyler. Buna çok üzülen baba derin derin düşünmeye başlar. Ne yapsa da ki- zını bu kötü gelecekten kurtarsa diye. Bey'in aklına güzel bir fikir gelir. Denizin ortasına bir kale yaptıracaktır. Kızını da oraya yerleştirecektir. Yılan sudan geçe- meyeceğine göre de kızı kurtulacaktır. Hemen bu fikrin gerçekleşmesi için planlar hazırlar ve bugünkü Kız Kalesi'nin bu- lunduğu yerde binanın yapılmasına başlanır. Aradan günler, aylar, yıllar geçer; sonunda beyin istediği kale ortaya çıkar. Artık kızını daima orada oturtmakta, karşı tarafa hiç geçirtmemektedir. Bey'in kızı on dokuz yaşını tamamlar, onun şerefi- ne kalede eğlenceler tertip edilir. Bu eğlencelere davet edilen bir köylü kadın da hediye olmak üzere bağındaki nefis üzümlerinden bir sepet dolusu getirir. Fakat kader bu ya kadın, üzümleri doldururken dalgınlığından istifade ederek sepe- tin içine gizlenen yılanı görmez. Üzümü çok seven Bey'in kızcağız da bu sepeti doğruca odasına çıkarttırır. Gece geç vakit herkes gittikten sonra yiyecektir. Misafirler gittikten, eğlenceler bittikten sonra odasına çıkan genç kız çok sevdiği üzümlerden yemeye başlar. Fakat tam bu sırada sepetin içinden çıkan yılan, kızcağızı sokar ve ölümüne sebep olur. 6. Bu metindeki altı çizili ifadelerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) Sifat tamlaması olmaları B) Belirtili isim tamlaması olmaları Belirtisiz isim tamlaması olmaları DZincirleme isim tamlaması olmaları