Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

6 ve 7. soruları aşağıdaki parçaya göre cevap- layınız. - akımını benimseyen romancı, bir insanın "mizaci- nin ve sosyal çevresi

6 ve 7. soruları aşağıdaki parçaya göre cevap-
layınız.
- akımını benimseyen romancı, bir insanın "mizaci-
nin ve sosyal çevresinin ortak ürünü olduğunu" ispata
çalışır, amacı sadece tabii bilimlerdeki determinizmi
romana da sokmak, yine bu bilimlerin "göz

6 ve 7. soruları aşağıdaki parçaya göre cevap- layınız. - akımını benimseyen romancı, bir insanın "mizaci- nin ve sosyal çevresinin ortak ürünü olduğunu" ispata çalışır, amacı sadece tabii bilimlerdeki determinizmi romana da sokmak, yine bu bilimlerin "gözlem" ve "deney" metotlarni romanda da uygulamaktır. Akimi benimseyen romancinin sosyal eleştiriyle bir ilgisi yoktur. Halbuki ---- sosyal eleştiri en geniş ölçüde- dir. Sosyal eleştiriyi daha çok mizah yolu ile yapar. Bunun için genellikle anormal ve gülünç tipleri kullanır. Karakterlerdeki anormallikler "mizaç, ahlak ve kültür seviyesi" yönlerindedir. 6. Bu parçadaki birinci boşluğa aşağıdaki edebi akımlardan hangisi getirilmelidir? Natüralizm AY Romantizm /C) Klasisizm OY Modernizm E) Sembolizm 7. Yukarıdaki parçadaki ikincl boşluğa aşağıdaki sanatçı adlarından hangisi getirilmelidir? A Namık Kemal 3) Recalzade Mahmut Ekrem Hüseyin Rahmi Gürpinar DAhmet Rasim Halit Ziya Uşaklıgil 22