Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

6 . Yarı iletkenlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) İletkenlik bakımından iletken ve yalıtkanlar ara- sindadir. B

6
.
Yarı iletkenlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) İletkenlik bakımından iletken ve yalıtkanlar ara-
sindadir.
B) Normal hâldeyken iletkendir.
C) Isı, işık ve manyetik etki altında gerilim uygu-
landığında geçici iletkenlik kazanır.
D) Labo

6 . Yarı iletkenlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) İletkenlik bakımından iletken ve yalıtkanlar ara- sindadir. B) Normal hâldeyken iletkendir. C) Isı, işık ve manyetik etki altında gerilim uygu- landığında geçici iletkenlik kazanır. D) Laboratuvar ortamında üretilebilir. E) Tabiatta bulunabilir.