Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

6. "Yeni durağa gelmiştim ki olan oldu." cümlesinde anlatılmak istenen net olarak belli değildir. Bu durum anlatımda açıklık ilk

6.
"Yeni durağa gelmiştim ki olan oldu." cümlesinde anlatılmak istenen net olarak belli değildir. Bu durum anlatımda
açıklık ilkesine aykırıdır.
"Insanoğlu yaratılışından beri günümüze kadar bilgiye ve bilime önem vermiştir." cümlesinde "-den beri" "günümü

6. "Yeni durağa gelmiştim ki olan oldu." cümlesinde anlatılmak istenen net olarak belli değildir. Bu durum anlatımda açıklık ilkesine aykırıdır. "Insanoğlu yaratılışından beri günümüze kadar bilgiye ve bilime önem vermiştir." cümlesinde "-den beri" "günümü- ze kadar" ifadesiyle aynı anlamı taşımaktadır. Dolayısıyla bu cümlede anlatımda duruluk ilkesine aykırılık vardır. "Gemimiz şafaktan önce bir deniz ejderhasını andıran görünümüyle Ege'nin nazlı çiçeği güzel İzmir'den hırçın dal- galı Akdeniz'e doğru açılmıştı." cümlesinde süslü sanatlı ifadelere gereğinden fazla yer verildiği için anlatımda ya- lınlık ilkesine aykırılık vardır. "Nöroşirurji mütehassısı buradaydı." cümlesinde okunuşu, söylenişi zor ifadelere yer verdiği için akıcılık ilkesine aykırılık vardır. Verilen açıklamalara göre "Şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi, ortada boş su şişesi" tekerlemesinde anlatımın hangi ilkesine aykırılık ön plandadır? Açıklık B) Duruluk C) Akıcılık D) Yalınlık