Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

6/41 20. S biyatı profesörü olduğu için eserlerini Ingilizce ne yayımlamıştır. Romanlarında ve hikayelerinde tasvir ve tahliller

6/41
20. S
biyatı profesörü olduğu için
eserlerini Ingilizce ne yayımlamıştır. Romanlarında ve
hikayelerinde tasvir ve tahliller çok başarılıdır. Tasvirlerine
baktığımızda realizm akiminin etkisini görürüz. Romanin-
da kahramanlannin birbirlerine yazdıklan

6/41 20. S biyatı profesörü olduğu için eserlerini Ingilizce ne yayımlamıştır. Romanlarında ve hikayelerinde tasvir ve tahliller çok başarılıdır. Tasvirlerine baktığımızda realizm akiminin etkisini görürüz. Romanin- da kahramanlannin birbirlerine yazdıklan mektuplarla geli- şen olayları anlatır. Eser mektuplarla oluşması bakımından önemlidir. Ateşten Gömlek romanında Milli Mücadele yılla- nında yaşananlanı, İzmir'in işgali sırasında kocası ve çocu- Qu düşman tarafından öldürülen Ayşe'nin etrafında gelişen olaylarla anlatır. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisi- dir? A) Omer Seyfettin B) Ziya Gökalp C) Mehmet Emin Yurdakul D) Halide Edip Adivar E) Ali Canip Yöntem