Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

67 14. I. Türk edebiyatının en büyük öykücüsü dendiğinde akla gelen ilk isim, kuşkusuz Sait Faik'tir. II. Sadri Ertem, edebiyatı

67
14. I. Türk edebiyatının en büyük öykücüsü dendiğinde akla gelen
ilk isim, kuşkusuz Sait Faik'tir.
II. Sadri Ertem, edebiyatın işlevinin, emekçi kitlelerin bilinçlendi-
rilmesi olduğunu savunur.
III. Mahmut Makal, 1967 de UNESCO'nun "Dünya Kültürüne
Hiz

67 14. I. Türk edebiyatının en büyük öykücüsü dendiğinde akla gelen ilk isim, kuşkusuz Sait Faik'tir. II. Sadri Ertem, edebiyatın işlevinin, emekçi kitlelerin bilinçlendi- rilmesi olduğunu savunur. III. Mahmut Makal, 1967 de UNESCO'nun "Dünya Kültürüne Hizmet Ödülü"nü alır. IV. Yazar, "Matmazel Noraliya'nın Koltuğu"nda mistik dünya görüşünde karar kılan Doktor Ferit'in öyküsünü anlattı. V. İnsanın zavallılığını ve gücünü sarsılmaz bir üslupla, zaman zaman destansı biçimde yansıtmayı başarmıştır. Numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? AI. cümlede zincirleme isim tamlaması kullanılmıştır. B) M. cümlede hem üçüncü tekil kişi iyelik hem belirtme hâli eki almış birden çok sözcük vardır. I. cümlede durum eki almış üç sözcük vardır. D) V. cümlede niteleme sıfatı almış belirtisiz isim tamlaması kul- lanılmıştır. E) V. cümlede bir tamlayan, birden çok tamlanana bağlanmıştır. Diğer sayfaya geçiniz.