Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

7. (1) Asık suratlı insanlardan hoşlanır mısınız desem tabii bana gülersiniz. (II) Zaten ben de biraz gülme- niz için söze böyle

7. (1) Asık suratlı insanlardan hoşlanır mısınız desem
tabii bana gülersiniz. (II) Zaten ben de biraz gülme-
niz için söze böyle başladım. (III) Güler yüze ve gül-
meye dair olan bu konuşmayı asık suratla dinleme-
nizi istemem tabii. (IV) Konuşurken söze b

7. (1) Asık suratlı insanlardan hoşlanır mısınız desem tabii bana gülersiniz. (II) Zaten ben de biraz gülme- niz için söze böyle başladım. (III) Güler yüze ve gül- meye dair olan bu konuşmayı asık suratla dinleme- nizi istemem tabii. (IV) Konuşurken söze başladığınız sırada karşınızdakinin kaşlarını çattığını, asık bir su- ratla sizi dinlediğini görürseniz konuşma hevesiniz kırılır. (V) Lafı kısa kesip bu tatsız sohbeti bir an önce bitirmeye bakarsınız. Bu parçada numaralanmış cümleler için aşağı- dakilerden hangisi söylenemez? AVI. cümle; birleşik, soru cümlesidir. B) II. cümlede, zarf tümleci vardır. C) II. cümle; anlamca olumsuz, fiil cümlesidir. D) IV. cümle, şart birleşik cümle yapısındadır. E) V. cümle girişik birleşik yapılıdır.