Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

7. (1) Üzülmeyi âdeta yaşam felsefesi hâline getirmiş insanlarda distimik bozukluk / depresif kişilik vardır. (II) Bu tip bir in

7. (1) Üzülmeyi âdeta yaşam felsefesi hâline
getirmiş insanlarda distimik bozukluk /
depresif kişilik vardır. (II) Bu tip bir in-
sanda karamsarlık, sürekli duygulu hâl,
kendini küçük görme ve değersizlik hissi
belirgindir. (III) Üzüntü, "herhangi bir trav

7. (1) Üzülmeyi âdeta yaşam felsefesi hâline getirmiş insanlarda distimik bozukluk / depresif kişilik vardır. (II) Bu tip bir in- sanda karamsarlık, sürekli duygulu hâl, kendini küçük görme ve değersizlik hissi belirgindir. (III) Üzüntü, "herhangi bir trav- matik olay karşısında görülen ilk duygu" olarak tanımlanmıştır. (IV) İnsanın, psi- kolojik dengesini bozan bir olay yaşadığı zaman verdiği ilk tepki kaygı ve üzüntü şeklindedir. (V) Kişinin kendini üzgün hissetmesi, hayattan zevk alma duygu- sunun azalmasıyla birlikte gerçekleşir. (VI) Ancak üzüntü duygusu ile yaşamdan haz duymama durumu temelde birbirin- den farklıdır. 1 I 1 I I Bu parça iki paragrafa ayrılmak iste- nirse ikinci paragraf numaralanmış. cümlelerin hangisiyle başlar? A) II B) III C) IV D) V E) VI 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1