Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

7. -26 -68 • 12.10²¹ tane Hg atomu yandığında Hg₂0 oluşurken 0,146 kkal ısı açığa çıkıyor. 0,5 mol Cr, CrO bileşiğine dönüşürken

7.
-26
-68
• 12.10²¹ tane Hg atomu yandığında Hg₂0 oluşurken
0,146 kkal ısı açığa çıkıyor.
0,5 mol Cr, CrO bileşiğine dönüşürken 46 kkal ısı açı-
ğa çıkıyor.
Buna göre,
Hg₂O + Cr→ CrO + 2Hg
tepkimesinin AH değeri kaçtır? (NA: 6.1023)
A) +48,7
B) 77,4
D) -1

7. -26 -68 • 12.10²¹ tane Hg atomu yandığında Hg₂0 oluşurken 0,146 kkal ısı açığa çıkıyor. 0,5 mol Cr, CrO bileşiğine dönüşürken 46 kkal ısı açı- ğa çıkıyor. Buna göre, Hg₂O + Cr→ CrO + 2Hg tepkimesinin AH değeri kaçtır? (NA: 6.1023) A) +48,7 B) 77,4 D) -106,5 E)-77,4 C) -48,7 10