Soru:

7. 8. 9. Xışını Gelen foton A. hızı, Bir X ışını fotonu serbest haldeki elektrona çarparak saçılma gerçekleşiyor. Buna göre, 1.

7.
8.
9.
Xışını
Gelen foton
A. hızı,
Bir X ışını fotonu serbest haldeki elektrona çarparak
saçılma gerçekleşiyor.
Buna göre,
1. Gelen fotonun enerjisi, saçılan fotonun enerji-
sinden büyüktür.
I Gelen fotonun hızı, saçılan fotonun hızından
büyüktür.
III. G

7. 8. 9. Xışını Gelen foton A. hızı, Bir X ışını fotonu serbest haldeki elektrona çarparak saçılma gerçekleşiyor. Buna göre, 1. Gelen fotonun enerjisi, saçılan fotonun enerji- sinden büyüktür. I Gelen fotonun hızı, saçılan fotonun hızından büyüktür. III. Gelen fotonun dalga boyu, saçılan fotonun dal- ga boyundan küçüktür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II niv Gelen foton A). D) II ve III elektron enerjisi, H. dalga boyu D) I ve II ns niceliklerinden hangileri artar? A) Yalnız II B) Yalnız III elektron elektron Şekildeki compton olayında 0 açısı azaltıldığın- da saçılan fotona ait, JAL B) Saçılan foton Saçılan elektron 1 2 E) I, II ve III C) 1 LE A dalga boylu foton, durmakta olan elektrona çarpti- ğında saçılan fotonun dalga boyu 42 oluyor. E) I, II ve III Saçılan fotonun enerjisi E, elektronunki E₂ oldu- ğuna göre oranı kaçtır? CAA 3 C) I ve Saçılan foton D) 2 C) I ve III F.A. E) 3 10. Compton saçılması deneyinde gelen foton ile saçı- farkı AX; planck sabiti ve lan fotonların dalga ışık hızına bağlıdır. Dalga boyu farkı AA, planck sabiti ve ışık hızın- dan başka; V: elektronun hızı, m: elektronun durgun kütlesi 6: saçılma açısı niceliklerinden hangilerine bağlıdır? A) Yalnız B) Yalnız III D) I ve I C 11. Compton saçılmasında dalga boyu λ enerjisi E olan bir foton durgun haldeki elektrona çarparak saçılı- yor. A) 3 Saçılan fotonun dalga boyu 32 olduğuna göre, saçılan elektronun enerjisi kaç E dir? C) D) E Buna göre, B) A) Dalga boyu C) Momentumu (12. Compton saçılmasında gelen fotonun aşağıdaki niceliklerinden hangisi değişmez? B) Enerjisi D) Rengi 3 2m 13. Hızları V, 2V kütleleri 2m, 3m olan iki parçacığın de Broglie dalga boyları sırasıyla A₁, A₂ dir. B) 2 E) I, II ve III E) HIZI oranı kaçtır? 2₂ C) Il vell C) 1 3 x=MV¢ D) E CLEA A-h 3 P 6=~ E=P.c

Soru Çözümünü Göster