İndirimi Kaçıranlar İçin Son Şans Bugün! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

7. 8. 9. Xışını Gelen foton A. hızı, Bir X ışını fotonu serbest haldeki elektrona çarparak saçılma gerçekleşiyor. Buna göre, 1.

7.
8.
9.
Xışını
Gelen foton
A. hızı,
Bir X ışını fotonu serbest haldeki elektrona çarparak
saçılma gerçekleşiyor.
Buna göre,
1. Gelen fotonun enerjisi, saçılan fotonun enerji-
sinden büyüktür.
I Gelen fotonun hızı, saçılan fotonun hızından
büyüktür.
III. G

7. 8. 9. Xışını Gelen foton A. hızı, Bir X ışını fotonu serbest haldeki elektrona çarparak saçılma gerçekleşiyor. Buna göre, 1. Gelen fotonun enerjisi, saçılan fotonun enerji- sinden büyüktür. I Gelen fotonun hızı, saçılan fotonun hızından büyüktür. III. Gelen fotonun dalga boyu, saçılan fotonun dal- ga boyundan küçüktür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II niv Gelen foton A). D) II ve III elektron enerjisi, H. dalga boyu D) I ve II ns niceliklerinden hangileri artar? A) Yalnız II B) Yalnız III elektron elektron Şekildeki compton olayında 0 açısı azaltıldığın- da saçılan fotona ait, JAL B) Saçılan foton Saçılan elektron 1 2 E) I, II ve III C) 1 LE A dalga boylu foton, durmakta olan elektrona çarpti- ğında saçılan fotonun dalga boyu 42 oluyor. E) I, II ve III Saçılan fotonun enerjisi E, elektronunki E₂ oldu- ğuna göre oranı kaçtır? CAA 3 C) I ve Saçılan foton D) 2 C) I ve III F.A. E) 3 10. Compton saçılması deneyinde gelen foton ile saçı- farkı AX; planck sabiti ve lan fotonların dalga ışık hızına bağlıdır. Dalga boyu farkı AA, planck sabiti ve ışık hızın- dan başka; V: elektronun hızı, m: elektronun durgun kütlesi 6: saçılma açısı niceliklerinden hangilerine bağlıdır? A) Yalnız B) Yalnız III D) I ve I C 11. Compton saçılmasında dalga boyu λ enerjisi E olan bir foton durgun haldeki elektrona çarparak saçılı- yor. A) 3 Saçılan fotonun dalga boyu 32 olduğuna göre, saçılan elektronun enerjisi kaç E dir? C) D) E Buna göre, B) A) Dalga boyu C) Momentumu (12. Compton saçılmasında gelen fotonun aşağıdaki niceliklerinden hangisi değişmez? B) Enerjisi D) Rengi 3 2m 13. Hızları V, 2V kütleleri 2m, 3m olan iki parçacığın de Broglie dalga boyları sırasıyla A₁, A₂ dir. B) 2 E) I, II ve III E) HIZI oranı kaçtır? 2₂ C) Il vell C) 1 3 x=MV¢ D) E CLEA A-h 3 P 6=~ E=P.c