Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

7. 8. AYIRMA VE SAFLAŞTIRMA TEKNİKLERİ - I Aşağıdaki ayırma ve saflaştırma yöntemlerinin han- gisinde tanecik boyutu farklılığın

7.
8.
AYIRMA VE SAFLAŞTIRMA TEKNİKLERİ - I
Aşağıdaki ayırma ve saflaştırma yöntemlerinin han-
gisinde tanecik boyutu farklılığından yararlanılır?
10.
A) Diyaliz
B) Ayırma hunisi
C) Ayrımsal kristallendirme
D) Ayrımsal damıtma
E) Flotasyon (yüzdürme)
Flotas

7. 8. AYIRMA VE SAFLAŞTIRMA TEKNİKLERİ - I Aşağıdaki ayırma ve saflaştırma yöntemlerinin han- gisinde tanecik boyutu farklılığından yararlanılır? 10. A) Diyaliz B) Ayırma hunisi C) Ayrımsal kristallendirme D) Ayrımsal damıtma E) Flotasyon (yüzdürme) Flotasyon yöntemiyle ilgili, I. Yoğunluk farkından yararlanılır. II. Ayrılacak katının yoğunluğunun ayırma işleminde kullanılacak sıvıdan yüksek olması gerekir. III. Madencilik sektöründe kullanılan bir yöntemdir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız 1 B) I ve II D) II ve III 9. Aşağıdaki işlemlerin hangisinde özütleme yöntemi kullanılmaz? A) Deniz suyundan tuz eldesi B) Bitkilerden yağ eldesi @ E) I, II ve III I ve III C) Söğüt ağacından aspirin ham maddesi eldesi D) Tuzlu topraktan tuz eldesi E) Bitkilerden esans eldesi . Süzme yöntemiyle ayrılamayacak kadar küçük par- çacıkların giderilmesinde kullanılır. D) Damitma ● Tıpta böbrek hastalarının tedavisinde kullanılır. Özellikleri verilen saflaştırma ve ayrıştırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Flotasyon B) Ekstraksiyon C) Diyaliz E) Filtrasyon 11 I. Haşlanmış makarnanın süzülmesi II Egzoz gazlarının filtre edilmesi III. Klimalardan geçen havanın filtreden geçirmesi D) II ve III Yukarıdaki işlemlerin hangilerinde tanecik boyutu farklılığından yararlanılır? A) Yalnız I B) I ve II Karışım A) Heterojen B) Homojen C) Heterojen D) Homojen E) Heterojen Bileşenler SIVI - SIVI SIVI - SIVI katı - SIVI katı - SIVI katı-gaz 13. Özütleme yöntemiyle ilgili, 12. Aşağıdaki karışım türlerinden hangisinin ayırma yöntemi yanlıştır? Kima D) I ve II E) I, II ve III C)ive Ill 1. Bileşenlerin yoğunluk farkından yararlanılarak uy- gulanan bir yöntemdir. I ve III 10% II. Karışımdan ayrılması istenen maddeyi çözebilen bir çözücü kullanılır. III. Yalnız katı-katı karışımlarında kullanılır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II Ayırma yöntemi Ayırma hunisi Ayrımsal damitma Diyaliz Basit damitma Flotasyon yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız 1 E) Il ve III B) Yalnız 11 14. X ve Y katılarından oluşan bir karışımın bileşenlerine ayrılmasında ayrımsal kristallendirme yöntemi kullanıl- mıştır. Buna göre, 1.X ve Y maddelerinin çözünürlük farkından yararla- nılmıştır. II. İşlemde kullanılan çözücü, karışımdaki katılardan birini çözmüş diğerini çözememiştir. III.X ve Y karışımı tuz-şeker karışımı olabilir. C) Yalnız III C) Yalnız III E) I, II ve III