Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

7. Ahmet Mithat Efendi tarafından 1870-1895 yılları ara- sında yayımlanan seri hikâye, yirmi beş ciltten oluşur. Bu uzun hikâyel

7. Ahmet Mithat Efendi tarafından 1870-1895 yılları ara-
sında yayımlanan seri hikâye, yirmi beş ciltten oluşur.
Bu uzun hikâyeleri romana yaklaşır.
Tanpınar'a göre Türk okuyucusuna okuma alışkanlığı
kazandıran Batılı tarzda ilk hikâye örneklerinden sayılı

7. Ahmet Mithat Efendi tarafından 1870-1895 yılları ara- sında yayımlanan seri hikâye, yirmi beş ciltten oluşur. Bu uzun hikâyeleri romana yaklaşır. Tanpınar'a göre Türk okuyucusuna okuma alışkanlığı kazandıran Batılı tarzda ilk hikâye örneklerinden sayılır. Bu hikâyeler, Ahmet Mithat'ın yazı kabiliyetini geliştir- diği gibi, romanları için de bir hazırlık mahiyeti taşı- maktadır. Bu parçada tanıtılan hikâye serisinin başlığı aşağıda- kilerden hangisidir? A) Esrar-ı Cinayet C) Letaif-i Rivayat B) D) Acaib-i Âlem E) Muhayyelat Musameretname