Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öbek hâlinde sifat vardır? A) Her insan aynı anlayış, bilgi ve düşünme gücü- ne sahip değildi

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öbek hâlinde
sifat vardır?
A) Her insan aynı anlayış, bilgi ve düşünme gücü-
ne sahip değildir.
B) Bizim düşünmediğimizi, bir başkası düşünebilir.
C) Biri bizden daha iyi düşünüp karanlık binnokta-
da bize ışık tutabilir.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öbek hâlinde sifat vardır? A) Her insan aynı anlayış, bilgi ve düşünme gücü- ne sahip değildir. B) Bizim düşünmediğimizi, bir başkası düşünebilir. C) Biri bizden daha iyi düşünüp karanlık binnokta- da bize ışık tutabilir. THE (O D) Önemli işlerimizde güvenli, geniş düşünce sa- hibi kimselere danışmaktan, onların bilgi ve tecrübesine başvurmaktan kaçınmamalıyız. E) Bu mesele ancak akıl yoluyla çözülebilir. (Spot 11'