Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

7. Aşağıdakilerden hangisi, Emevilerin ülke sınırla- rını genişletmenin yanı sıra, ülke içinde güven- liğin sağlanmasına da önem

7. Aşağıdakilerden hangisi, Emevilerin ülke sınırla-
rını genişletmenin yanı sıra, ülke içinde güven-
liğin sağlanmasına da önem verdiklerine kanıt
olarak gösterilebilir?
A) Şurta teşkilatının kurulması
B) Mevali politikasının uygulanması
C) Şuubilik akımı

7. Aşağıdakilerden hangisi, Emevilerin ülke sınırla- rını genişletmenin yanı sıra, ülke içinde güven- liğin sağlanmasına da önem verdiklerine kanıt olarak gösterilebilir? A) Şurta teşkilatının kurulması B) Mevali politikasının uygulanması C) Şuubilik akımının ortaya çıkması D) Kerbela Olayı'nın yaşanması E) Hilafetin saltanat yönetimine dönüştürülmesi