Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

7. B Armatürleri arasında hava bulunan K sığacı bir üretece Şekil - I'deki gibi bağlanıp yüklendikten sonra yükünü kay- betmeyec

7.
B
Armatürleri arasında hava bulunan K sığacı bir üretece
Şekil - I'deki gibi bağlanıp yüklendikten sonra yükünü kay-
betmeyecek biçimde üreteçten Şekil - Il'deki gibi koparılı-
yor.
K
TH
F
Şekil - I
Buna göre;
I. K sığacının sığası artar.
K
Şekil - II
A

7. B Armatürleri arasında hava bulunan K sığacı bir üretece Şekil - I'deki gibi bağlanıp yüklendikten sonra yükünü kay- betmeyecek biçimde üreteçten Şekil - Il'deki gibi koparılı- yor. K TH F Şekil - I Buna göre; I. K sığacının sığası artar. K Şekil - II A Şekil - Il'deki K sığacının yalnızca armatürleri birbirine değmeyecek biçimde bir miktar birbirine yaklaştırılıyor. V GE G=CUL 510 fakkazalıı II. X - Y noktaları arasındaki potansiyel fatk azalır. D) II ve III III. K sığacının armatürleri arasındaki elektrik alan değiş- mez. yargılarından hangileri doğrudur? ✓ A) Yalnız I BYXalnız II C) I ve III E), II ve III q