Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

7- bir ar el- ra ti. va bir It- 00 y- e- bir da m ek 36. Felsefe, araştırılması gereken büyük bir kültürel çabadır. Bu araştırma

7-
bir
ar
el-
ra
ti.
va
bir
It-
00
y-
e-
bir
da
m
ek
36. Felsefe, araştırılması gereken büyük bir kültürel çabadır.
Bu araştırma hiç de kolay bir araştırma değildir. Onda in-
sanı derinden etkilemiş yaşamsal sorunların bir cevabını
bulacağını sanmak, ortal

7- bir ar el- ra ti. va bir It- 00 y- e- bir da m ek 36. Felsefe, araştırılması gereken büyük bir kültürel çabadır. Bu araştırma hiç de kolay bir araştırma değildir. Onda in- sanı derinden etkilemiş yaşamsal sorunların bir cevabını bulacağını sanmak, ortalama insanın tipik bir tavrı olarak karşımıza çıkar. Bu nedenle ortalama bir insan zihni ve/ veya algılaması için felsefe çoğu kez bir hayal kırıklığıdır. Onda bir cevap bulacağını sanan bu biçareler, kendi soru- larını veya sorunlarını aşmış olduğunu düşündükleri çok daha çetin soru veya sorunlarla karşılaşınca aslan gör- müş yaban eşekleri gibi kaçarlar felsefeden. İnanç içinde mutluluk aramayı genlerinde taşıyan bu insanlarda bu du- rum hiç de şaşırtıcı değildir. Bu parçaya göre aşağıdakilerin hangisi felsefi araştır- ma yaparken ortalama insan tipinin düştüğü yanılgı- JOUTAUS nisist lardan biri değildir? imunub suemulo nslidesh yanıt bulmayı beklemek +A) Düşünsel sorularına ya B) Kendi sorunlarına bir çözüm aramaya çalışmak T + C) İnanç içinde mutluluk aramayı alışkanlık edinmek 126 D) Bireysel soru veya sorunlarını felsefedekilerle karşı- laştırmak izsmedinstvab süelotnox nsino mpiletash (0 E) TO Toplumu çok etkileyen hayati problemlerin cevabını bulmayı ummak lzememeteöp javsins