Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

7. Bu akım gerçeğin dış dünyada değil, insanın iç dünya- sında olduğuna inanır. Bu nedenle psikolojik olana, bire- yin ruhuna, b

7. Bu akım gerçeğin dış dünyada değil, insanın iç dünya-
sında olduğuna inanır. Bu nedenle psikolojik olana, bire-
yin ruhuna, bilinçaltına yönelir. Temelde dayandığı fikir
"geleneksel sanatlar, edebiyat, toplumsal kuruluşlar ve
günlük yaşamın artık zamanı

7. Bu akım gerçeğin dış dünyada değil, insanın iç dünya- sında olduğuna inanır. Bu nedenle psikolojik olana, bire- yin ruhuna, bilinçaltına yönelir. Temelde dayandığı fikir "geleneksel sanatlar, edebiyat, toplumsal kuruluşlar ve günlük yaşamın artık zamanını doldurduğu ve bu yüzden bunların bir kenara bırakılıp yeni bir kültür icat edilmesi gerektiği'dir. Yapıtlarda sanatsal boyuta, tekniğe, dilin kullanımına ve biçimine önem verilir. Alegorik anlatımdan ve sözcüklerin çağrışım gücünden yararlanan şiirsel bir dil kullanılır. Bilinç akışı, iç konuşma yöntemleri kullanılmış, geriye dönüşlerle zaman zinciri kırılmıştır. Türk edebiya- tinda ----, ---- gibi sanatçılar bu akım doğrultusun- da eserler vermiştir. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki sanatçılar- dan hangisi gelemez? A) Yusuf Atılgan C) Talip Apaydın E) Bilge Karasu B) Orhan Pamuk D) Adalet Ağaoğlu