Soru:

7. CaBr₂ Sıvısının elektrolizinde katotta 4 gram metalik kalsiyumun açığa çıkması için 20 amperlik akım devreden kaç saniye süre

7. CaBr₂ Sıvısının elektrolizinde katotta 4
gram metalik kalsiyumun açığa çıkması
için 20 amperlik akım devreden kaç saniye
süreyle geçmelidir?
(Ca: 40 g/mol, Coulomb sabiti = 96500)
A) 965
B) 9650
Necvs74
D) 96500
C) 19300
E) 193000
2.1.2.2%
96500
Haftanı

7. CaBr₂ Sıvısının elektrolizinde katotta 4 gram metalik kalsiyumun açığa çıkması için 20 amperlik akım devreden kaç saniye süreyle geçmelidir? (Ca: 40 g/mol, Coulomb sabiti = 96500) A) 965 B) 9650 Necvs74 D) 96500 C) 19300 E) 193000 2.1.2.2% 96500 Haftanın soruları sal dergisi

Soru Çözümünü Göster