Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

7. Cehov tarzında durum hikâyeleri yazarak Türk hikâyeci- tigine yeni bir açılım getiren ----, halktan kişileri ele almış; günlü

7. Cehov tarzında durum hikâyeleri yazarak Türk hikâyeci-
tigine yeni bir açılım getiren ----, halktan kişileri ele almış;
günlük hayatın olağan akışını gerçekçi bir gözlem ve ya-
lın cümlelerle yansıtmıştır. Bu eserlerde yönetici zümreyle
halkın, zanaat e

7. Cehov tarzında durum hikâyeleri yazarak Türk hikâyeci- tigine yeni bir açılım getiren ----, halktan kişileri ele almış; günlük hayatın olağan akışını gerçekçi bir gözlem ve ya- lın cümlelerle yansıtmıştır. Bu eserlerde yönetici zümreyle halkın, zanaat erbabıyla sanayi medeniyeti ve mevcut sis- temin çatışması göze çarpmaktadır. O, Çehov tarzının tipik bir taklitçisi olmamıştır. Onun hikâyelerinde, Çehov'daki genel bedbinlik havasına karşın iyimserlik ve hoşgörü hâ- kimdir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Orhan Kemal B) Haldun Taner C) Sait Faik Abasıyanık D) Memduh Şevket Esendal E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu de e Yayın