Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

7. Desem ki sen benim için, Hava kadar lazım, Ekmek kadar mübarek Su gibi aziz bir şeysin; Nimettensin, nimettensin. Bu dizelerd

7. Desem ki sen benim için,
Hava kadar lazım,
Ekmek kadar mübarek
Su gibi aziz bir şeysin;
Nimettensin, nimettensin.
Bu dizelerdeki benzetme sanatının ögeleriyle ilgili
olarak
I. "Hava", "Ekmek" ve "Su" sözcükleri kendisine ben-
zetilendir.
lasblüm 1st 18

7. Desem ki sen benim için, Hava kadar lazım, Ekmek kadar mübarek Su gibi aziz bir şeysin; Nimettensin, nimettensin. Bu dizelerdeki benzetme sanatının ögeleriyle ilgili olarak I. "Hava", "Ekmek" ve "Su" sözcükleri kendisine ben- zetilendir. lasblüm 1st 18 J II. "için", "kadar", "gibi" sözcükleri benzetme edatıdır. III. "lazım", "mübarek" ve "aziz" sözcükleri benzetme yönüdür. IV. "sen", "şey" ve "nimetten" sözcükleri benzeyendir. numaralanmış cümlelerde verilen bilgilerden han- gisi yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve IV idees C) Yalnız III E) II, III ve IV