Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

7.) f(x) ve g'(x) sırasıyla f(x) ve g(x) fonksiyonlarının türevi olmak üzere, fonksiyonları veriliyor. Buna göre, A) B) g(x)=x²-

7.) f(x) ve g'(x) sırasıyla f(x) ve g(x) fonksiyonlarının türevi
olmak üzere,
fonksiyonları veriliyor.
Buna göre,
A)
B)
g(x)=x²-x-2
D)
f(3) - g'(1)
f(0)-g'(4)
III. f(4)-g'(-2)
IV. f(−2) ·g' (2)
V. f'(5)-g(1)
ifadelerinden sonucu negatif olanlara (✓), pozit

7.) f(x) ve g'(x) sırasıyla f(x) ve g(x) fonksiyonlarının türevi olmak üzere, fonksiyonları veriliyor. Buna göre, A) B) g(x)=x²-x-2 D) f(3) - g'(1) f(0)-g'(4) III. f(4)-g'(-2) IV. f(−2) ·g' (2) V. f'(5)-g(1) ifadelerinden sonucu negatif olanlara (✓), pozitif olanlara (x) sembolü kullanılarak yapılan aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi doğrudur? x²-3x, x≤1 x>1 1 X X ✓ X || ||| X X IV 06 X V X