Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

7. Geleneksel sanatların etkisinde kalan filmler estetik arılık nedenleriyle ortadaki fiziki gerçeğe aldırmamayı yeğlerlerse sin

7. Geleneksel sanatların etkisinde kalan filmler estetik arılık
nedenleriyle ortadaki fiziki gerçeğe aldırmamayı yeğlerlerse
sinema için sağlanmış olan bir fırsatı kaçırırlar.
Bu cümleyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi
yanlıştır?
A) Çekim ekin

7. Geleneksel sanatların etkisinde kalan filmler estetik arılık nedenleriyle ortadaki fiziki gerçeğe aldırmamayı yeğlerlerse sinema için sağlanmış olan bir fırsatı kaçırırlar. Bu cümleyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Çekim ekinden sonra gelen yapım eki kullanılmıştır. B) Tamlayan eki çoğul ekinden sonra kullanılmıştır. C) Eş sesli köke sahip sözcükler kullanılmıştır. D) Yapım eklerinin tamamının örnekleri bulunmaktadır. EV Belirtme durum eki bir çekim ekinin ardından kulla- nılmıştır.