Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

7. Halit Ziya Uşaklıgil ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? X Modern anlamda romancılığımızın kurucusu ve ilk

7.
Halit Ziya Uşaklıgil ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
X Modern anlamda romancılığımızın kurucusu ve
ilk büyük realist yazarımızdır.
B)Hikâyelerinde halk arasına girmeye çalışmıştır.
Dili oldukça ağırdır, süslü tamlamalarla dolu bu
d

7. Halit Ziya Uşaklıgil ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? X Modern anlamda romancılığımızın kurucusu ve ilk büyük realist yazarımızdır. B)Hikâyelerinde halk arasına girmeye çalışmıştır. Dili oldukça ağırdır, süslü tamlamalarla dolu bu dilde sözle anlam arasında sıkı bir bağ kurmuş- tur. Roman ve hikâyelerinin yanında "Kırk Yıl", "Saray ve Ötesi" adında iki anı kitabı vardır. E) Romanlarının konusunu özellikle İstanbul dışın- dan seçen yazar, mensur şiir türünde de örnekler vermiştir.