Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

7. İnsanlar Sultan Korusu'nda akşamın pembe kızıl göğünü seyre hazırlanırken, Ayşe üzerinde beyaz tülden bir şal, bezgin bir gül

7. İnsanlar Sultan Korusu'nda akşamın pembe kızıl göğünü seyre hazırlanırken, Ayşe üzerinde beyaz
tülden bir şal, bezgin bir gülümsemeyle denize bakıyordu uzaktan.
Kurum ve kuruluş
adlanna getirilen çe-
kim ekleri kesme
işareti ile ayrılmaz.
A) 1
Salona ge

7. İnsanlar Sultan Korusu'nda akşamın pembe kızıl göğünü seyre hazırlanırken, Ayşe üzerinde beyaz tülden bir şal, bezgin bir gülümsemeyle denize bakıyordu uzaktan. Kurum ve kuruluş adlanna getirilen çe- kim ekleri kesme işareti ile ayrılmaz. A) 1 Salona gelmişti. 2 B) 2 Anlamca tamamlanmış olumlu veya olumsuz cümlenin sonuna nokta getirilir. Metin içinde zarf fiil eki almış kelimeler- den sonra virgül konmaz. Bu cümledeki noktalama yanlışı numaralanmış kuralların hangisine uyulmamasından kaynaklan- maktadır? C) 3 Bu soruyu çözmekte zorlanırsan tarihlerin vazade hangi pok Birbiri ardınca sıralanmış eş görevli kelime ve kelime gruplarından sonra virgül konur. D) 4