Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

7. Mahv eder kendini bülbül bile hürriyet içün Çekilir mi bu belâ âlem-i pür mihnet içün Din içün devlet içün can çekişen millet

7. Mahv eder kendini bülbül bile hürriyet içün
Çekilir mi bu belâ âlem-i pür mihnet içün
Din içün devlet içün can çekişen millet içün
Azme hâ'il mi olurmuş bu çürük ten kafesi
Biçim ve içerik özelliklerine göre bu dizeler özellikle aşa-
ğıdaki şiir gelenek

7. Mahv eder kendini bülbül bile hürriyet içün Çekilir mi bu belâ âlem-i pür mihnet içün Din içün devlet içün can çekişen millet içün Azme hâ'il mi olurmuş bu çürük ten kafesi Biçim ve içerik özelliklerine göre bu dizeler özellikle aşa- ğıdaki şiir geleneklerinden hangisine özgü nitelikler taşı- maktadır? A) Divan Şiiri C) Fecriati Şiiri S E) Halk şiiri B) Tanzimat şiiri D) Servetifünun şiiri