Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

7 . Marx'a göre evrende maddeden ve maddi olandan ayrı bir gerçeklik yoktur ve aynı zamanda maddi dünya tez-antitez-sentez şekli

7
.
Marx'a göre evrende maddeden ve maddi olandan
ayrı bir gerçeklik yoktur ve aynı zamanda maddi dünya
tez-antitez-sentez şeklinde gerçekleşen bir dinamizme
sahiptir. Her varlık ya da oluşum kendi karşıtını meyda-
na getirir ve onunla çatışarak bu iki dur

7 . Marx'a göre evrende maddeden ve maddi olandan ayrı bir gerçeklik yoktur ve aynı zamanda maddi dünya tez-antitez-sentez şeklinde gerçekleşen bir dinamizme sahiptir. Her varlık ya da oluşum kendi karşıtını meyda- na getirir ve onunla çatışarak bu iki durumu da aşan yeni bir süreci ortaya çıkarır. Marx bu görüşleriyle aşağıdaki 20. yy, felsefe akım- larından hangisini savunmaktadır? A) Fenomenoloji B) Diyalektik materyalizm C) Yeni ontoloji D) Egzistansiyalizm E) Mantıkçı pozitivizm