Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

7- n 6. Hunlardan kopan bir kitlenin Kırım'a yerleşme- siyle başlayan Kavimler Göçü'nün neden olduğu aşağıdaki gelişmelerden han

7-
n
6. Hunlardan kopan bir kitlenin Kırım'a yerleşme-
siyle başlayan Kavimler Göçü'nün neden olduğu
aşağıdaki gelişmelerden hangisi, bu göç dal-
gasının Avrupa'da etnik yapıyı değiştirdiğini gös-
terir?
A) Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılması
B) Merkezi

7- n 6. Hunlardan kopan bir kitlenin Kırım'a yerleşme- siyle başlayan Kavimler Göçü'nün neden olduğu aşağıdaki gelişmelerden hangisi, bu göç dal- gasının Avrupa'da etnik yapıyı değiştirdiğini gös- terir? A) Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılması B) Merkezi krallıkların zayıflaması C) Bugünkü Avrupalı ulusların kökenlerinin oluşması D) Cermen toplulukların Hıristiyanlığı kabul etmesi E) Siyasal otorite boşluğunun ortaya çıkması