Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

7. 'nde hâkimiyet mücadelelerinin son bulmadığının Etnik farklılıklar sonucunda İslam dünyasında ay- rılıklar yaşandığının Halif

7.
'nde hâkimiyet mücadelelerinin
son bulmadığının
Etnik farklılıklar sonucunda İslam dünyasında ay-
rılıklar yaşandığının
Halifenin nüfuzunu koruduğunun
Islam Devleti'nde siyasi birliğin bozulduğunun
İslam Tarihinde başkentler her dönemde aynı kalma-
mışt

7. 'nde hâkimiyet mücadelelerinin son bulmadığının Etnik farklılıklar sonucunda İslam dünyasında ay- rılıklar yaşandığının Halifenin nüfuzunu koruduğunun Islam Devleti'nde siyasi birliğin bozulduğunun İslam Tarihinde başkentler her dönemde aynı kalma- mıştır. Hz. Muhammed Dönemi'nden itibaren Medine başkent olmasına rağmen, Hz. Ali Dönemi'nde baş- kent Kufe'ye taşınmıştır. Emeviler Dönemi'nde baş- kent olarak Şam kullanılırken Abbasiler Dönemi'nde Emevi etkisinin güçlü olduğu Şam değil Bağdat ter- cih edilmiştir. Bu durum, I. İslamiyet'in yayılması hız kazanmıştır. II. Egemen devlet değiştikçe başkentlerde değişme- miştir 1 III. Siyasi birlik bozulmuştur. yargılarından hangileriyle açıklanabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III CI ve II E), 11 E), II ve III 10.