Soru:

7 OKTE ANLAM Öbekleri - 1 3. b. Doğadaki cansız varlıkların, hayvanların, makinelerin çıkardığı seslerin taklit edilme- siyle ol

7
OKTE ANLAM
Öbekleri - 1
3.
b.
Doğadaki cansız varlıkların, hayvanların,
makinelerin çıkardığı seslerin taklit edilme-
siyle oluşan sözcüklere yansıma denir.
Fakat yansıma sözcükler, mecaz anla-
ma gelecek şekilde kullanıldıklarında
yansıma anlamı ortadan

7 OKTE ANLAM Öbekleri - 1 3. b. Doğadaki cansız varlıkların, hayvanların, makinelerin çıkardığı seslerin taklit edilme- siyle oluşan sözcüklere yansıma denir. Fakat yansıma sözcükler, mecaz anla- ma gelecek şekilde kullanıldıklarında yansıma anlamı ortadan kalkar. 1. Toplantıda her şeyi çatır çatır anlattı. II. Otların arasından gelen çıtırtı hepimizi ürküttü. a TH. Tanımadığım ortama girdiğimde sıkıntıdan patlıyo- leri rum. IV. Babamın horultusundan sabaha kadar uyuyamadık. Bu açıklamaya göre numaralanmış cümlelerden han- gisinde yansıma sözcük yoktur? A) I ve 11. C) I ve III. B) II ve IV. (D) III ve IV. Yayınları

Soru Çözümünü Göster