Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

7. Osmanlı I. Divanın danışma organı hâline getirilmesi II. Ulemanın medreselerde yetiştirilmesi III. Kardeş katlinin yasallaştı

7.
Osmanlı
I.
Divanın danışma organı hâline getirilmesi
II. Ulemanın medreselerde yetiştirilmesi
III. Kardeş katlinin yasallaştırılması
IV. Kapıkulu askerlerinin Enderun'da yetiştirilmesi
V. Saray dışı evliliklerin yasaklanması
Numaralanmış ifadelerden han

7. Osmanlı I. Divanın danışma organı hâline getirilmesi II. Ulemanın medreselerde yetiştirilmesi III. Kardeş katlinin yasallaştırılması IV. Kapıkulu askerlerinin Enderun'da yetiştirilmesi V. Saray dışı evliliklerin yasaklanması Numaralanmış ifadelerden hangisi Osmanlı Dev- leti'nde hükümdarlığı mutlak güç hâline getirmeye yönelik uygulamalardan biri değildir? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.