Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

7. Tan, Esin ve Sude doğrusal bir yolda arabaları ile şe- kildeki yönlerde sabit süratlerle hareket ederken zaman zaman kornaya

7. Tan, Esin ve Sude doğrusal bir yolda arabaları ile şe-
kildeki yönlerde sabit süratlerle hareket ederken zaman
zaman kornaya basıyorlar.
Tan'ın arabası
Esin'in
arabası
Sude'nin
arabası
Tan, Esin ve Sude, diğer araçların kornalarını duyduk-
larında algıl

7. Tan, Esin ve Sude doğrusal bir yolda arabaları ile şe- kildeki yönlerde sabit süratlerle hareket ederken zaman zaman kornaya basıyorlar. Tan'ın arabası Esin'in arabası Sude'nin arabası Tan, Esin ve Sude, diğer araçların kornalarını duyduk- larında algıladıkları ses ile ilgili aşağıdaki açıklamaları yapıyorlar. Tan : Sude'nin arabasının korna sesini, Esin'inkinden daha ince duydum. Esin : Sude'nin arabasının korna sesini, Tan'ınkinden daha kalın duydum. Sude: Esin'in arabasının korna sesini, Tan'ınkinden daha ince duydum. araç kornaları özdeş olduğuna göre Tan, Esin ve Sude'den hangileri algıladıkları sesi kesinlikle yanlış açıklamıştır? A) Yalnız Tan C) Yalnız Sude B) Yalnız Esin D) Tan ve Sude E) Esin ve Sude