Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

7. TEST-5 Çok geniş geçerlilik alanına sahiptir. Bir dilin ko- nuşulduğu her yerde genel bir geçerliliğe sahip- tir. Bir tür üst

7.
TEST-5
Çok geniş geçerlilik alanına sahiptir. Bir dilin ko-
nuşulduğu her yerde genel bir geçerliliğe sahip-
tir. Bir tür üst dil durumundadır. Bir çeşit çatı iş-
levi görür. Yazı dili veya edebî dil olarak diğer bü-
tün varyantları kapsar bir durumdadı

7. TEST-5 Çok geniş geçerlilik alanına sahiptir. Bir dilin ko- nuşulduğu her yerde genel bir geçerliliğe sahip- tir. Bir tür üst dil durumundadır. Bir çeşit çatı iş- levi görür. Yazı dili veya edebî dil olarak diğer bü- tün varyantları kapsar bir durumdadır. Üst dil ol- ma konumu ülke sınırlarının dışına da taşar. Ör- nek olarak yurt dışında yaşayan Türkler de yazılı metinlerinde dili aynı şekilde kullanır. Bu parçada verilen açıklama aşağıdaki kavram- lardan hangisiyle ilgilidir? A) Jargon D) Ağız B) Lehçe E) Standart dil • Fazla antal budala DİLİN K C) Şive 10. A