Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

71. Defne odasındaki mantar panoya üzerinde sayıla yazılı olan raptiyeleri görseldeki gibi yataydaki dikeydeki sıralar birbirine

71. Defne odasındaki mantar panoya üzerinde sayıla
yazılı olan raptiyeleri görseldeki gibi yataydaki
dikeydeki sıralar birbirine paralel ve eşit uzaklıkta
olacak şekilde batırıyor.
8
15
22
29
9
3 4
10
MAT
16 17
30 31
11
18
23 24 25
5
12
19
26
6
13
20
27
33

71. Defne odasındaki mantar panoya üzerinde sayıla yazılı olan raptiyeleri görseldeki gibi yataydaki dikeydeki sıralar birbirine paralel ve eşit uzaklıkta olacak şekilde batırıyor. 8 15 22 29 9 3 4 10 MAT 16 17 30 31 11 18 23 24 25 5 12 19 26 6 13 20 27 33 32 34 7) 14 21 28 35 ve Elindeki lastiği 9, 13, 27 ve 23 nolu raptiyelerin çevrelerinden geçirerek mantar panoda bir dörtgen oluşturuyor. Daha sonra 9 ve 16 nolu raptiyeleri panodan çıka- rinca 23 nolu raptiyenin bulunduğu yerde oluşan iç açının 15° azaldığını görüyor. Buna göre son durumda 10 nolu raptiyenin bu- lunduğu köşedeki iç açı kaç derece olmuştur? A) 100 B) 105 C) 110 D) 115