Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Doğrular ve Açılar Soruları

Ozelliği
in toplam
nine göre
10. Süsleme kodu, süslemenin bir köşesindex
bütün çokgenlerin kenar sayılarıdır.
Buna göre, bir parçası yukarıdaki gibi olan
süslemenin süsleme kodu yazıldığında bu
kodun sayılarının toplamının asal çarpan-
ları toplamı kaçtır?
A) 8
B) 7
28
10.
/1\
Asal Sayılar
25
C) 6
D) 5
Ortaokul Matematik
Doğrular ve Açılar
Ozelliği in toplam nine göre 10. Süsleme kodu, süslemenin bir köşesindex bütün çokgenlerin kenar sayılarıdır. Buna göre, bir parçası yukarıdaki gibi olan süslemenin süsleme kodu yazıldığında bu kodun sayılarının toplamının asal çarpan- ları toplamı kaçtır? A) 8 B) 7 28 10. /1\ Asal Sayılar 25 C) 6 D) 5
2. Aşağıda küp şeklinde farklı büyüklükte 2 koli verilmiştir.
75 cm
45 cm
Erkan Bey, eşit uzunluktaki iki ipin tamamını bu kolilere yukarıdaki gibi dolamıştır. Erkan Bey, her iki kolide ipi tam
tur atarak dolayabilmektedir.
Buna göre Erkan Bey'in kullandığı iplerden birinin uzunluğu en az kaç metredir?
A) 6
B) 7,2
C) 8,4
16500
D) 9
Ortaokul Matematik
Doğrular ve Açılar
2. Aşağıda küp şeklinde farklı büyüklükte 2 koli verilmiştir. 75 cm 45 cm Erkan Bey, eşit uzunluktaki iki ipin tamamını bu kolilere yukarıdaki gibi dolamıştır. Erkan Bey, her iki kolide ipi tam tur atarak dolayabilmektedir. Buna göre Erkan Bey'in kullandığı iplerden birinin uzunluğu en az kaç metredir? A) 6 B) 7,2 C) 8,4 16500 D) 9
Yukandaki ABCD dikdörtgeninde |AB|- |EC| ve
m(DCE) - 20° dir.
Buna göre, m(EFB) kaç derecedir?
C) 115
A) 70
A) 100
75°
(8) 110
60°
B) 65
E
C
Şekildeki ABCD yamuğunda m(BAD) = 75°
m(ADE) = 55° ve m(DEC) = 60° dir.
Buna göre, m(DCE) kaç derecedir?
C) 60
D) 120
B
E
D) 55
enex U
Ortaokul Matematik
Doğrular ve Açılar
Yukandaki ABCD dikdörtgeninde |AB|- |EC| ve m(DCE) - 20° dir. Buna göre, m(EFB) kaç derecedir? C) 115 A) 70 A) 100 75° (8) 110 60° B) 65 E C Şekildeki ABCD yamuğunda m(BAD) = 75° m(ADE) = 55° ve m(DEC) = 60° dir. Buna göre, m(DCE) kaç derecedir? C) 60 D) 120 B E D) 55 enex U
han-
-2,4-5,7-8 ve 10-11 sayı çiftlerinin her biri bir yönü göstermek-
urdukları açı, komşu açılar iken kuzeydoğu-güneydoğu ve kuzeyba
ws açıya ömektir. Kuzey ve batı yönleri arasında oluşan açı 90° dir.
doğru kabul edilirse kuzeybatı ile güneybatı yönleri arasında ka-
3.
C) 90
A
Güney
w
B) 60
40° 60°
meyd
B
C) 70
A, O, B doğrusaldır. C ışını ÁOE'nın açıortayıdır.
s(AOC) = 40° ve s(DOB) = 60° ise s(EOD)'nın
tümleri kaç derecededir?
A) 50
D) 120
D) 80
Ortaokul Matematik
Doğrular ve Açılar
han- -2,4-5,7-8 ve 10-11 sayı çiftlerinin her biri bir yönü göstermek- urdukları açı, komşu açılar iken kuzeydoğu-güneydoğu ve kuzeyba ws açıya ömektir. Kuzey ve batı yönleri arasında oluşan açı 90° dir. doğru kabul edilirse kuzeybatı ile güneybatı yönleri arasında ka- 3. C) 90 A Güney w B) 60 40° 60° meyd B C) 70 A, O, B doğrusaldır. C ışını ÁOE'nın açıortayıdır. s(AOC) = 40° ve s(DOB) = 60° ise s(EOD)'nın tümleri kaç derecededir? A) 50 D) 120 D) 80
7.
15
Bir açının bütünleri, tümlerinin 4 katından 30 dere-
ce daha fazladır.
Buna göre, bu açı kaç derecedir?
A) 20
B) 50
C) 70
D) 110
4x+30
8. Aşağıdaki şekilde kesişen üç doğru verilmiştir.
10.
80
g
agg
Ortaokul Matematik
Doğrular ve Açılar
7. 15 Bir açının bütünleri, tümlerinin 4 katından 30 dere- ce daha fazladır. Buna göre, bu açı kaç derecedir? A) 20 B) 50 C) 70 D) 110 4x+30 8. Aşağıdaki şekilde kesişen üç doğru verilmiştir. 10. 80 g agg
x kaç dere-
30
ABC) kaç
55
www.mubayayinlari.com
+12+x+18=190
ely
Soru 12
11
3x +30=100
36 G
O
A
A) 25
ve
380
223
ISA
125
12
223
22 ²3
B132
85
B) 40
6
156 12/2013
25
03
2x+15"
+ 2y +3
Yukarıdaki şekilde AB) // [DE // [CF olduğuna göre x kaç
derecedir?
D
140
E
C) 65
D) 80
Ortaokul Matematik
Doğrular ve Açılar
x kaç dere- 30 ABC) kaç 55 www.mubayayinlari.com +12+x+18=190 ely Soru 12 11 3x +30=100 36 G O A A) 25 ve 380 223 ISA 125 12 223 22 ²3 B132 85 B) 40 6 156 12/2013 25 03 2x+15" + 2y +3 Yukarıdaki şekilde AB) // [DE // [CF olduğuna göre x kaç derecedir? D 140 E C) 65 D) 80
10.37 nin tümleyen açısı
açısı B olduğuna göre, A - B.
A) 18
B) 12
C) 9
D
11. Tümler iki açıdan biri diğerinden 32° fazla oldu-
ğuna göre, büyük açı kaç derecedir?
A) 71
B) 68
C) 61 58
D)
54
12. Tümler iki açıdan biri diğerinin 2 katından 30°
küçük açı kaç derecedir?
ON
Ortaokul Matematik
Doğrular ve Açılar
10.37 nin tümleyen açısı açısı B olduğuna göre, A - B. A) 18 B) 12 C) 9 D 11. Tümler iki açıdan biri diğerinden 32° fazla oldu- ğuna göre, büyük açı kaç derecedir? A) 71 B) 68 C) 61 58 D) 54 12. Tümler iki açıdan biri diğerinin 2 katından 30° küçük açı kaç derecedir? ON
Şiir
5
iir
7
8
uk'un Okudukları
Göre Dağılımı
Okudukları
Dağılımı
dukları
imi
15
21.
23°
F
B) 52
66°
Şekildeki E, F, B noktaları doğrusal,
[FD 1 [FA ve m (BFC) = 66°,
m (EFA) = 23° dir.
Buna göre m (CFD) kaç derecedir?
A) 57
B
C) 47
D) 42
Ortaokul Matematik
Doğrular ve Açılar
Şiir 5 iir 7 8 uk'un Okudukları Göre Dağılımı Okudukları Dağılımı dukları imi 15 21. 23° F B) 52 66° Şekildeki E, F, B noktaları doğrusal, [FD 1 [FA ve m (BFC) = 66°, m (EFA) = 23° dir. Buna göre m (CFD) kaç derecedir? A) 57 B C) 47 D) 42
180
6.
125
Sol
55°
A) 20
jo
5
70°
darearted
2 60
60%
wgong PTT
2
B) 30
Sağ
45°
100
60
130
Yukarıdaki şekilde verilen katlanabilir şeritli metrenin 6. parçasının boşta kalan ucu sola bakacak şekilde 5. parçaya
eklenecektir.
Buna göre 6. parça ile 5. parça arasında oluşan dar açı kaç derece olarak ayarlanırsa, 1. çubuk ile 6. çubuk
birbirine paralel olur?
6
C) 40
D) 50
Ortaokul Matematik
Doğrular ve Açılar
180 6. 125 Sol 55° A) 20 jo 5 70° darearted 2 60 60% wgong PTT 2 B) 30 Sağ 45° 100 60 130 Yukarıdaki şekilde verilen katlanabilir şeritli metrenin 6. parçasının boşta kalan ucu sola bakacak şekilde 5. parçaya eklenecektir. Buna göre 6. parça ile 5. parça arasında oluşan dar açı kaç derece olarak ayarlanırsa, 1. çubuk ile 6. çubuk birbirine paralel olur? 6 C) 40 D) 50
İTÜ ETA VAKFI DOĞA KOLEJÍ
6.
D
880 A
(3a)
2807
30x
(a+40)*
a+40
B
s(AED) = (3a)° ve m(CEB) = (a + 40)°
olduğuna göre a kaç derecedir?
A) 20
B) 25
C) 30
460
Go
Yukarıda verilen şekilde D, E, B ve A, E, C nokta-
lan doğrusaldır.
35
2898
24t
818
35
D) 40
Ortaokul Matematik
Doğrular ve Açılar
İTÜ ETA VAKFI DOĞA KOLEJÍ 6. D 880 A (3a) 2807 30x (a+40)* a+40 B s(AED) = (3a)° ve m(CEB) = (a + 40)° olduğuna göre a kaç derecedir? A) 20 B) 25 C) 30 460 Go Yukarıda verilen şekilde D, E, B ve A, E, C nokta- lan doğrusaldır. 35 2898 24t 818 35 D) 40
Szelliği
11.
üloda
buluttan çıkıp yere çarpana kadar aldığı yol
Yağmur yağdığında yağmur damlasının
aşağıdakilerden hangisine örnektir?
(Hava rüzgarsız, sürtünmesizdir.)
A) Işın
C) Doğru parçası
BY Doğru
D) Nokta
Ortaokul Matematik
Doğrular ve Açılar
Szelliği 11. üloda buluttan çıkıp yere çarpana kadar aldığı yol Yağmur yağdığında yağmur damlasının aşağıdakilerden hangisine örnektir? (Hava rüzgarsız, sürtünmesizdir.) A) Işın C) Doğru parçası BY Doğru D) Nokta
ngisi-
lıdır?
12.
80°
B450°
CEL
F
Yukarıda çeşitli açı ölçüleriyle ABC ve
DEF üçgenleri verilmiştir.
62°
s(ACB) = s(DEF) olduğuna göre DEF
üçgeni ile ilgili aşağıdakilerden han-
gisi doğrudur?
A) İkizkenar dik üçgendir.
B) Geniş açılı ikizkenar üçgendir.
C) Dar açılı çeşitkenar üçgendir.
D) Dik açılı çeşitkenar üçgendir.
Ortaokul Matematik
Doğrular ve Açılar
ngisi- lıdır? 12. 80° B450° CEL F Yukarıda çeşitli açı ölçüleriyle ABC ve DEF üçgenleri verilmiştir. 62° s(ACB) = s(DEF) olduğuna göre DEF üçgeni ile ilgili aşağıdakilerden han- gisi doğrudur? A) İkizkenar dik üçgendir. B) Geniş açılı ikizkenar üçgendir. C) Dar açılı çeşitkenar üçgendir. D) Dik açılı çeşitkenar üçgendir.
71. Defne odasındaki mantar panoya üzerinde sayıla
yazılı olan raptiyeleri görseldeki gibi yataydaki
dikeydeki sıralar birbirine paralel ve eşit uzaklıkta
olacak şekilde batırıyor.
8
15
22
29
9
3 4
10
MAT
16 17
30 31
11
18
23 24 25
5
12
19
26
6
13
20
27
33
32
34
7)
14
21
28
35
ve
Elindeki lastiği 9, 13, 27 ve 23 nolu raptiyelerin
çevrelerinden geçirerek mantar panoda bir dörtgen
oluşturuyor.
Daha sonra 9 ve 16 nolu raptiyeleri panodan çıka-
rinca 23 nolu raptiyenin bulunduğu yerde oluşan iç
açının 15° azaldığını görüyor.
Buna göre son durumda 10 nolu raptiyenin bu-
lunduğu köşedeki iç açı kaç derece olmuştur?
A) 100
B) 105 C) 110
D) 115
Ortaokul Matematik
Doğrular ve Açılar
71. Defne odasındaki mantar panoya üzerinde sayıla yazılı olan raptiyeleri görseldeki gibi yataydaki dikeydeki sıralar birbirine paralel ve eşit uzaklıkta olacak şekilde batırıyor. 8 15 22 29 9 3 4 10 MAT 16 17 30 31 11 18 23 24 25 5 12 19 26 6 13 20 27 33 32 34 7) 14 21 28 35 ve Elindeki lastiği 9, 13, 27 ve 23 nolu raptiyelerin çevrelerinden geçirerek mantar panoda bir dörtgen oluşturuyor. Daha sonra 9 ve 16 nolu raptiyeleri panodan çıka- rinca 23 nolu raptiyenin bulunduğu yerde oluşan iç açının 15° azaldığını görüyor. Buna göre son durumda 10 nolu raptiyenin bu- lunduğu köşedeki iç açı kaç derece olmuştur? A) 100 B) 105 C) 110 D) 115
dea
1
72°
68°
TEMEL GEOMETRİK KAVRAN
A) 92° ile 88°
C) 68° ile 176°
15°
92°
||
97°
88°
176°
100°
Eren yukarıdaki I. panoya üzerinde dar açı olan kartları,
II. panoya ise üzerinde geniş açı olan kartları yerleştirmek
istiyor.
Buna göre, Eren hangi kartların yerini değiştirmelidir?
B) 15° ile 100°
D) 92° ile 97°
Ortaokul Matematik
Doğrular ve Açılar
dea 1 72° 68° TEMEL GEOMETRİK KAVRAN A) 92° ile 88° C) 68° ile 176° 15° 92° || 97° 88° 176° 100° Eren yukarıdaki I. panoya üzerinde dar açı olan kartları, II. panoya ise üzerinde geniş açı olan kartları yerleştirmek istiyor. Buna göre, Eren hangi kartların yerini değiştirmelidir? B) 15° ile 100° D) 92° ile 97°
25
3. Birer uçları sabitlenmiş diğer uçları birbirinden bağımsız hareket edebilen mavi ve kırmızı çubuk ile açıölçer
üzerinde aşağıdaki düzenek oluşturulmuştur.
60
50
70
40
80
150 140 130 120 110 100
A) Sedef ve Berkant
90
B) Aslı ve Ozan
100 110
120
80 70 60 50 40 30
130
140
Sol
150
Sedef, Berkant, Aslı ve Ozan'ın bu düzenekte kırmızı çubuk 160° yi, mavi çubuk 15° gösterirken yaptıkları
değişiklikler aşağıda verilmiştir.
Sedef: Mavi çubuğu sola doğru 35°, kırmızı çubuğu sağa doğru 30° hareket ettiriyor.
Berkant: Mavi çubuğu sola doğru 15°, kırmızı çubuğu sağa doğru 10° hareket ettiriyor.
Aslı: Mavi çubuğu sola doğru 105°, kırmızı çubuğu sağa doğru 55° hareket ettiriyor.
Ozan: Mavi çubuğu sola doğru 120°, kırmızı çubuğu sağa doğru 115° hareket ettiriyor.
Buna göre hangi kişilerin yaptığı değişiklikler sonucunda kırmızı ve mavi çubuğun gösterdiği açılar
bütünler olur?
Sağ
C) Sedef, Berkant ve Aslı
D) Sedef, Berkant ve Ozan
Ortaokul Matematik
Doğrular ve Açılar
25 3. Birer uçları sabitlenmiş diğer uçları birbirinden bağımsız hareket edebilen mavi ve kırmızı çubuk ile açıölçer üzerinde aşağıdaki düzenek oluşturulmuştur. 60 50 70 40 80 150 140 130 120 110 100 A) Sedef ve Berkant 90 B) Aslı ve Ozan 100 110 120 80 70 60 50 40 30 130 140 Sol 150 Sedef, Berkant, Aslı ve Ozan'ın bu düzenekte kırmızı çubuk 160° yi, mavi çubuk 15° gösterirken yaptıkları değişiklikler aşağıda verilmiştir. Sedef: Mavi çubuğu sola doğru 35°, kırmızı çubuğu sağa doğru 30° hareket ettiriyor. Berkant: Mavi çubuğu sola doğru 15°, kırmızı çubuğu sağa doğru 10° hareket ettiriyor. Aslı: Mavi çubuğu sola doğru 105°, kırmızı çubuğu sağa doğru 55° hareket ettiriyor. Ozan: Mavi çubuğu sola doğru 120°, kırmızı çubuğu sağa doğru 115° hareket ettiriyor. Buna göre hangi kişilerin yaptığı değişiklikler sonucunda kırmızı ve mavi çubuğun gösterdiği açılar bütünler olur? Sağ C) Sedef, Berkant ve Aslı D) Sedef, Berkant ve Ozan
Evden eve taşımacılık yapan bir nakliyat firması, eşyaları çıkarabilmek için şekilde gösterildiği gib
asansör merdiven kullanmaktadır. Asansör merdiven ile zemin arasında kalan dar açı 47° dir.
Buna göre bina ile asansör merdiveninin üst noktasının değdiği yerde oluşan geniş açının olçüs
kaç derecedir? (Bina yere dik konumdadır.)
A. 91
Zemin
B. 139
102
C. 137
D. 147
Yukarıda [NR] ile J, K, L
miştir.
Buna göre, hangi nokt
ayrı ayrı birleştirilirse
edilir?
A. J
B. K
Ortaokul Matematik
Doğrular ve Açılar
Evden eve taşımacılık yapan bir nakliyat firması, eşyaları çıkarabilmek için şekilde gösterildiği gib asansör merdiven kullanmaktadır. Asansör merdiven ile zemin arasında kalan dar açı 47° dir. Buna göre bina ile asansör merdiveninin üst noktasının değdiği yerde oluşan geniş açının olçüs kaç derecedir? (Bina yere dik konumdadır.) A. 91 Zemin B. 139 102 C. 137 D. 147 Yukarıda [NR] ile J, K, L miştir. Buna göre, hangi nokt ayrı ayrı birleştirilirse edilir? A. J B. K