Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

71 S 15 4. Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatıyla ilgili aşa- ğıdakilerin hangisi söylenemez? A) Batı etkisinde gelişen Türk e

71
S
15
4. Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatıyla ilgili aşa-
ğıdakilerin hangisi söylenemez?
A) Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatı, XIX. yüzyıl-
da başlayıp Cumhuriyet'in ilanına kadar devam
eden dönemi kapsamaktadır.
B) 1839'da ilan edilen Tanzimat

71 S 15 4. Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatıyla ilgili aşa- ğıdakilerin hangisi söylenemez? A) Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatı, XIX. yüzyıl- da başlayıp Cumhuriyet'in ilanına kadar devam eden dönemi kapsamaktadır. B) 1839'da ilan edilen Tanzimat Fermanı'nın askerî, siyasi, toplumsal pek çok alanda başlattığı de- ğişiklikler Batı etkisindeki edebiyatın kıvılcımını yakmıştır. C) Tanzimat'la başlayan değişiklikler bir süre sonra edebiyatı da etkilemiş, gazeteler çıkarılmış, Bati edebiyatından çeviriler ve uyarlamalarla edebî alan zenginleşmeye başlamıştır. D) Tanzimat Dönemi'nin özel şartlarında Batı kültü- rüyle yetişen yeni kuşak sanatçıları, Batı edebi- yatını örnek alan yeni ve başarılı eserler ortaya koymaya başlamışlardır. E) Ban Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı; Tanzimat Edebiyatı Servetifünün Edebiyatı, Fecriâtî Ede- biyatı, Milli Edebiyat ve Cumhuriyet Dönemi ola- rak dönemlere ayrılmaktadır 10. SINIF SARMAL TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Â